Digitaliseringen kräver annan juristutbildning

Digitalisering Digitaliseringen får genomslag på en mängd olika områden i samhället. Utvecklingen kan till exempel komma att kräva att landets juristutbildningar får ett delvis förändrat innehåll.

Digitaliseringen kräver annan juristutbildning

”Digitaliseringen och den förändrade juristrollen” är temat för den konferens som kommer att hållas på Örebro universitet den 18 april i samarbete med revisions- och rådgivningsföretaget PwC. Bakgrunden till konferensen är den stora påverkan som digitaliseringen redan haft på juristrollen och som universiteten måste anpassa sig till, enligt Eleonor Kristoffersson, professor i skatterätt, på Örebro universitet.

– Ett exempel är att de enklare juristjobben, som att deklarera, är på väg att försvinna. Tidigare var det sådana jobb som nybörjarjuristerna fick ägna sig åt. Dessutom har det blivit mycket lättare att på egen hand lämna kvalificerad juridisk rådgivning, vilket gjort att antalet biträdande jurister per advokat har sjunkit, säger hon.

Digitaliserade rättskällor och det faktum att nästan alla advokatsekreterare är borta är andra exempel på en utveckling som kräver förändringar av landets juristutbildningar.

– Nu måste vi se över utbildningens innehåll, bredda den samtidigt som vi mer inriktar oss på hur man som jurist kommunicerar och med vilken teknik. Konferensen är ett första steg i den riktningen, förklarar Eleonor Kristoffersson.

Kunskapsmaterial

Bloggar

Böcker

Karriär

Ledare

Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.