”Social hållbarhet handlar även om säkerhet”

Affärsstyrning Säkerhetsbranschen måste börja engagera sig i hållbarhetsfrågorna. Det konstaterar Stefan Brockman i en debattartikel i Security Worldhotel.com.

I debattartikeln efterlyser Stefan Brockman, Eco Building Marketing Developer på Schneider Electric Sverige, en större medvetenhet kring hållbarhetsfrågor i säkerhetsbranschen.

Han ser en utveckling på Iso-fronten, där företag gått från att uppfylla krav i kvalitets- och miljöstandarder till att på eget initiativ visa upp allt de gör för att världen ska bli lite bättre.

Nästa år kommer det troligtvis att komma ett lagstadgat krav på hållbarhetsredovisning. Lagförslaget är ute på remiss, men säkerhetsbranschen är inte med i den rundan. Här anser Stefan Brockman att säkerhetsbranschen måste börja agera och visa att säkerhet i högsta grad är en hållbarhetsfråga:

”Som representant för säkerhetsbranschen är det lätt att se luckor i det som presenteras. Finns det exempelvis inte ekonomiska risker till följd av annat än klimatförändringar? Jag menar, hur hållbar är en verksamhet om dess produktion eller dataservrar bokstavligen brinner upp?”

Han menar att social hållbarhet handlar om så mycket mer än en dräglig arbetsmiljö och rätten att ostraffat få uttrycka sina åsikter. Dagens samhälle är inte hållbart utan säkerhetsbranschen, framhåller han:

”Vi borde driva saker som rätten att få äga sin egen identitet, att få känna sig trygg vid ensamarbete eller vid en ökad hotbild och att kunna utrymma en lokal där en brand detekterats”.

Läs hela debattartikeln här.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Profilen

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.

Det senaste