Tre viktiga utmaningar för kvalitetsproffsen

Kvalitet Kvalitetsprofessionens uppdrag, roller och kompetenser måste tydliggöras. Det är en av kvalitetsområdets stora utmaningar som kommer att diskuteras under årets upplaga av World Quality Day.

Word Quality Day arrangeras i år i samband med Kvalitetsmässan. Varför det, Folke Höglund, vice ordförande i SFK Väst?

Folke Höglund, ordförande i SFK Väst.
Folke Höglund, ordförande i SFK Väst.

– WQD har arrangerats av Svenska Förbundet för Kvalitet, SFK, sedan 1990. Vi firar alltså 25 års jubileum! Sedan 2012 roterar värdskapet, och i år har SFK Väst det. Då Kvalitetsmässan har sin konferens den 3 till 5 november tyckte vi att det var en bra idé att ha det tillsammans med dem. Vi har möjlighet att synas på ett helt annat sätt, och vi har möjligheter att locka till oss nya medlemmar från offentliga sektorn.

– Under dagen ska jag presentera rapporten ”Morgondagens Kvalitetsprofession; uppdrag, roller och kompetenser”. Jag har varit projektledare för ett SFK-projekt som kartlagt detta och har haft glädjen att ha en mycket kompetent grupp från hela Sveriges kvalitetssamhälle, bestående av expertis från SIS, SIQ, SFK, Chalmers, Linköpings universitet och kvalitetsprofessionella experter från både varu- och tjänsteverksamheter

Vilken tror du är den största utmaningen för kvalitetsprofessionen framöver?

– Det är tre saker: Att övertyga sina kollegor i ledningsgruppen om kvalitetsutvecklingens alla möjligheter. Att se till att nya koncept inom utvecklingsområdet integreras i befintliga system och förbättringsprogram. Och att kvalitetsprofessionens uppdrag blir tydligt, rollerna klara och att kompetenserna tas tillvara på bästa sätt.

Varför har ni valt temat Lean med kvalitet för årets WQD?

– Rubriken har dubbel betydelse. När Leanprogram tillämpas ska det ske på ett bra sätt, men det händer alltför ofta att man inte når de resultat som förväntats. Ibland saknas djupare insikt om konceptet och om hur viktig systematisk kvalitetsutveckling är för att lyckas med Lean. Vi kommer att fokusera på detta.

Vilken är den hetaste programpunkten under dagen?

– Vi har heta presentationer under samtliga konferensblock, men ska jag framhålla någon del så blir det Autoliv. Deras säkerhetsprodukter får bara en chans, de måste fungera. De kommer att presentera sitt APS, Autoliv Production System, som adresserar både hög kvalitet på och effektivitet i processorerna. Exempel på en ultimat verksamhetsutveckling!

Varför ska man gå på WQD, tycker du?

– Vi håller en hög nivå på våra föreläsare, och lyfter relevanta ämnen som berör de utmaningar som Kvalitetsprofessionen har framför sig. Under arrangemanget träffar man personer som har liknande frågeställningar som man själv har, och det skapar kreativa möten för nätverkande. Dessutom erbjuder vi som en ideell förening ett mycket konkurrenskraftigt pris.

Kunskapsmaterial

Bloggar

Böcker

Karriär

Ledare

Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.