Sju utmaningar för framtidens kvalitetsarbete

Kvalitet Global kvalitetskonkurrens, digitaliseringen och behovet av hållbar utveckling. Det är några av de faktorer som påverkar kvalitetsområdet framöver.

Kvalitetsområdet har förändrats genom åren och olika koncept och trender har avlöst varandra, allt från 90-talets kvalitetscirklar och TQM till Iso 9001, processorientering, Utmärkelsen svensk kvalitet, Sex sigma och Lean.

Vart är kvalitetsområdet på väg just nu? Lars Sörqvist, vd för Sandholm Associatesgav sin framtidsspaning under ett seminarium på World Quality Day, som i år arrangerades under Kvalitetsmässan.

– Jag skulle snarare se de olika trenderna vi sett som en evolution av vår förmåga att jobba med kvalitetsutveckling. Om man tittar på de olika koncepten så är det mycket som är gemensamt. Olika instrument har olika styrkor, men totalt sett handlar det om en utveckling och förhoppningsvis smälter de olika ämnena ihop så att vi i framtiden inte behöver hoppa mellan olika modeller och koncept, säger han.

För att sia om vart vi är på väg med vår kvalitetsevolution tar Lars Sörqvist stöd i Jurans triologi, en modell som kvalitetsgurun Joseph Juran utvecklat. Där pekar han på tre olika dimensioner av kvalitetsarbete; Quality Control, Quality Improvement och Quality Planning. När det gäller de två första begreppen har vi kommit väldigt långt. Det område som vi nu behöver lägga kraft på är Quality Planning, att göra rätt från början.

– Merparten av vår utförandeenergi ligger i produktionen. Men de tidiga faserna, i planeringen av produktionen, i marknad och sälj, där är vi fortfarande svaga. Här tror jag att vi har de starka, stora områdena i framtiden, både inom industrin och tjänstesektorn.

Lars Sörqvist lyfter fram några faktorer som han ser kommer att vara viktiga för kvalitetsområdet framöver:

  1. Kvalitetsprofessionens fragmentering. Kvalitetschefen har många olika uppgifter idag, och det är egentligen ganska oklart vad kvalitetschefen jobbar med. De som jobbar med kvalitet kan jobba med väldigt olika saker och upplever ingen tillhörighet i professionen. Att få ihop professionen är en viktig utmaning framöver.
  2. Global kvalitetskonkurrens, framför allt från Kina som har en extremt ambitiös tioårsplan för kvalitetsutveckling.
  3. Ökad kundmakt i våra system.
  4. Digitaliseringen. Framför allt har kostnaden för att göra fel ökat dramatiskt. För några år sedan var det kanske tio personer som fick veta om vi gjort något fel, idag får en miljon reda på det via nätet.
  5. Kopplingen till hållbarhet. Tittar man på hållbarhet i samhället, världen, ekonomin, i våra organisationer, i kund- och individperspektivet så finns det oerhörda resursslöserier i våra verksamheter genom att vi inte skapar de värden vi borde skapa. Här finns kvalitetsarbetet som den möjliga motorn för hållbarhetsfrågorna.
  6. Ägarskapets bristande ansvarstagande. Här är utmaningen att visa hur man kan tjäna pengar på kvalitet i ägarkommunikationen.
  7. Ökat behov av ledarskap och medarbetarskap för kvalitet.

Läs också: ”Digitaliseringen förändrar här och nu” 

Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.