”Viktigt att leva som man lär”

Kvalitet För fem år sedan startade PTS ett stort förändringsarbete med siktet inställt på att bli den bäst skötta myndigheten och en attraktiv arbetsgivare. Igår kväll kom ett skönt kvitto i och med utmärkelsen Sveriges modernaste myndighet.

”Viktigt att leva som man lär”

Richard Källstrand, administrativ chef på PTS, berättar hur det stora förändringsarbetet startade för fem år sedan.

– Vi bad medarbetarna att lista allt som är fel och dåligt och sedan jobbade ledningsgruppen fram en lista med 33 punkter som vi började beta av, det var allt möjligt på den listan. Vi satte också upp två interna mål med vårt utvecklingsarbete; att bli den bäst skötta myndigheten och att bli den bästa arbetsplatsen.

Första steget blev att se till att verkligen leva som man lär, bland annat när det gäller tillgänglighet, men även när det gäller övergången till internetprotokollet IpV6 där de kunde bli en förebild för andra myndigheter. När det gäller de interna processerna har de lagt mycket kraft på att se över sina beslutsprocesser.

– Beslutsprocesserna var väldigt långa, och vi såg att många av våra beslut blev överklagade. Idag ser vi till att samla alla som har något viktigt att tillföra i ett beslut tidigt i processen. Sen dess har antalet överklaganden minskat och vi vinner nu i stort sett alla våra rättsprocesser, berättar Richard Källstrand.

Idag har de strukturerat sitt arbete efter ett årshjul med en tydlig struktur för aktiviteter under året, som även synkar med personalfrågor. Ett viktigt område är omvärldsbevakning, där de jobbar med att samla in och förädla kunskapen i olika nivåer, från bevakning till analys och strategi. Här involveras medarbetarna på olika sätt genom exempelvis workshops.

För att bli en attraktiv arbetsgivare har de jobbat mycket med den fysiska arbetsmiljö, men också med ledarskapet och att ge förutsättningar för ett hållbart arbetsliv. Delaktighet är ett viktigt ledord, men även meningsfullhet, att medarbetarna ser och förstår sin del i helheten.

Enligt Richard Källstrand kan PTS inte konkurrera med lön, däremot kan de erbjuda en arbetsplats som är så bra som möjligt för medarbetarna.

– Är de goda resultaten en slump, jag tror inte det, säger Richard Källstrand. Det är PTS-myllan som har skapat vår kultur och våra medarbetare. Vi vill titta framåt hela tiden, bli bättre på det vi gör och ge medarbetare möjlighet att utvecklas och våga lyckas och misslyckas. Nöjda medarbetare presterar bättre. Det behöver inte vara svårare än så.

Läs också: PTS är Sveriges modernaste myndighet

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Utbildnings-tv

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.