Spelteknik utvecklar processindustrin

Förbättringsarbete Verktyg inom spelindustrin får ny användning inom processindustrin. Projektet Incode ska ta reda på hur man bäst tillämpar nya tekniker som augmented reality, virtual reality och smarta ljud i industriell miljö.

Spelteknik utvecklar processindustrin

Att förstå och använda ny teknik på ett effektivt sätt kan vara en överlevnadsfråga för processindustrin. Inom projektet Incode ska SICS Swedish ICT tillsammans med systerinstitutet Interactive Institute Swedish ICT och partnerföretag utveckla prototyper och tester i industriella produktionsmiljöer med verktyg inspirerade av spelindustrin.

Genom att använda ny teknik kan operatörer få stöd i att utföra svårare arbetsuppgifter. Upplärning och introduktion av nya medarbetare kan också kunna förbättras, förenklas och till och med göras roligare, tror Anna-Carin Söderlund, World Class Manufacturing Champion vid Gyproc, ett av de företag som är med i projektet.

– Vi är övertygade om att denna nya teknik kan förbättra arbetsmiljön och vill undersöka hur den kan förbättra kvaliteten och effektiviteten i vår produktion, speciellt vid omläggningar mellan olika produkter, säger hon.

Fokus i projektet ligger på tre områden:

Dynamisk informationsöverföring med hjälp av smart sounds. Medarbetare inom processindustrins operatörsmiljöer hanterar mycket information i sitt arbete. I projektet testas lösningar för individ- och situationsanpassad information för en större driftcentral.

Utbildning och förberedande arbete med hjälp av virtual reality, VR, och gamification. Metoden innebär att användaren är helt innesluten i en virtuell värld med hjälp av en display monterad på huvudet. Genom att använda tekniken kan medarbetare bättre förberedas och utbildas inför viktiga arbetsmoment. I projektet ska VR-teknik användas för att effektivisera förberedelserna inför en produktionsomläggning vid tillverkning av gipsskivor.

Fjärrservice med hjälp av augmented reality, AR. Detta är en blandning av verkliga och virtuella synintryck. Verkligheten förstärks med till exempel text och 3D-modeller. I projektet används AR-teknik som ersättning och komplement till dyra serviceresor. Arbetet utgår från ett skarpt case med utrustning i USA och experter i Sverige.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Utbildnings-tv

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.