Sportiga chefer ser sig själva som atletiska ledare

Företagskultur Allt fler chefer utövar idrott på mycket hög nivå. De idrottsliga ansträngningarna präglar den egna chefsidentiteten och blir ett ideal som i sin tur påverkar företagskulturen.

Sportiga chefer ser sig själva som atletiska ledare

Det visar en avhandling av Janet Johansson vid Stockholm Business School, Företagsekonomiska institutionen vid Stockholms universitet. Hon har i sin studie intervjuat en grupp mycket vältränade toppchefer i Sverige och tittat på kopplingen mellan sportandet och att utveckla självkänslan i rollen som ledare. En tydlig slutsats är att dessa ledare aktivt kopplar vad de gör i privatlivet till sin identitet som ledare.

– Dessa toppchefer tolkar sina idrottsliga ansträngningar i privatlivet för att uttrycka viktiga värderingar och tankar om vem de vill bli som chefer. Idrottsliga strävanden blir på så sätt en källa till förändring i chefsjaget, säger Janet Johansson.

Genom att införliva sportsliga värden med sin förståelse av vad det innebär att vara den ideala ledaren skapar de extremsportande toppcheferna en idealiserad bild av sig själv som atletiska ledare. Och det handlar inte bara om hur de ser på sig själva.

– Detta ideal påverkar även företagskulturen. De sportiga cheferna bedömer inte bara sig själva utifrån de här idealen utan även andra. De vill, av välvilja, gärna påverka alla andra att bli lika hälsosamma och aktiva som de själva är. Men de initierar på så sätt också en urvalsprocess som potentiellt kan leda till upphöjning av vissa människor och uteslutande av andra, säger Janet Johansson.

 

Läs hela avhandlingen Sweat is weakness leaving the body. A study on the self-presentational practice of sporty top managers in Sweden.

 

Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.