Statligt direktiv – effektivisera polisen

Nu ger regeringen Rikspolisstyrelsen direktiv att effektivisera landets polisverksamhet. Rikspolisen ska nu grundligt analysera polismyndigheternas ledning och organisation. Därefter ska förslag till åtgärder tas fram. I uppdraget ligger även att förbättra polisens utvärderingsarbete samt att underlätta centralstyrning genom en utökad tillsyn. Rikspolisstyrelsens får nu större möjlighet att ställa krav och vara stöttande i lednings- och styrningsfrågor. I förlängningen ska direktiven leda till en tydlig ändamåls- och resultatinriktad polisiär verksamhet.

Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.