Stockholmskommuner kartlägger arbetsmiljö

Arbetsplatskompassen ska hjälpa flera kommuner i Stockholmsområdet att förbättra, jämföra och följa upp den psykosociala arbetsmiljön.

Hur människor mår på jobbet kan vara svårt att mäta. Bland annat för att det saknas jämförelsemöjligheter och att resultaten ofta inte varit direkt tillämpbara för det förändringsarbete som undersökningen i botten syftat till. Utvecklingsprojektet Arbetsmiljökompassen är resultatet av ett samarbete mellan Ekerö, Järfälla, Södertälje och Nynäshamn kommuner. De har under några år samarbetat med både forskare och företag för att ta fram ett bra verktyg för att mäta arbetsmiljön. Resultatet har blivit Arbetsplatskompassen. Via verktyget kan kommunerna ta fram rapporter över hur människor mår, men även se vad som saknas för att arbetsmiljön ska bli mer tillfredsställande. Via ett självtest på internet kan enskilda personer få en objektiv bild av sin egen situation och kommunerna kan även jämföra sig med varandra.

– Jag är mycket nöjd med att vi nu för första gången har ett konkret handlingsunderlag för varje arbetsenhet att själva i första hand börja arbeta med. Eftersom metoden bygger på ett grundläggande forskningsprojekt som tydligt definierat sammanhangen vet vi också varför det ser ut som det gör, säger Ingrid Dahlström Millar, HR-chef Ekerö kommun.

Forskare vi Stockholms och Karlstads Universitet har medverkat i projektet, liksom företaget Information Tools Scandinavia AB.

Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.