Stora besparingar med automatiserade processer

Från fem dagar till 15 minuter. Så mycket snabbare går det idag för Socialstyrelsen att handlägga ett legitimationsärende. Anledningen är att man gått från en manuell handläggning med blanketter och pappershantering till att automatisera hela processen så att systemet själv hämtar in de uppgifter som behövs för att utfärda legitimationen. Arbetet med att göra processanalysen som ligger till grund för den nya handläggningen har gjorts med en metod som Verva utarbetat.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Profilen

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.