Storsatsning på kompetensutveckling

Europeiska Socialfonden har tilldelat Automation Region tio miljoner kronor för ett projekt inom området automation. Syftet är att stärka den svenska konkurrenskraften genom kompetensutveckling.

Företagsklustret Automation Region är ett samarbetsprojekt med syfte att stärka den svenska automationsindustrin vilken omfattar system runt mätning och styrning av tillverkningsprocesser. Lean production är ett av redskapen för att skapa en svensk automationsteknologi i toppklass, men för att ta sig ännu längre och stå sig internationell konkurrens behövs satsningar på kompetensutveckling. Därför satsar Europeiska Socialfonden nu tio miljoner kronor på kompetensutveckling inom Automation region. Satsningen görs på tre nivåer, individnivå, företagsnivå samt strukturell nivå.

Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.