nr-logo

För smart verksamhetsutveckling

  • Annonskod mobil topp

Strulande it stjäl dyrbar tid

Varje dag försvinner i genomsnitt 30 minuter i arbetstid för varje anställd på grund av it-strul, visar Unionens rapport om Tjänstemännens it-miljö.

  • Kod för annonsposition 1 i huvudspalten

Tjänstemännens inflytande över sin it-miljö är bristfällig och inga förbättringar sker. Jämfört med förra årets mätning är det fler som inte tycker att it-systemen fungerar som de ska och arbetstid som gör förlorad i it-strul har ökat med tio procent.

Hälften av tjänstemännen uppger att de varken får information eller utbildning för att kunna använda it-systemen på ett effektivt sätt.

Peter Hellberg, Unionen.

Peter Hellberg, Unionen.

– Dåligt fungerande it-system är kostsamt för företagen och skapar en negativ spiral som leder till en orolig arbetsplats där medarbetarna blir stressade och presterar sämre. Behoven av förbättringar är tydliga, säger Peter Hellberg, 1:e vice ordförande Unionen.

Dessutom införs nya it-system utan förankring och involvering av medarbetarna. Färre än fyra av tio chefer har fått vara med och påverka arbetsrutinerna vid införande av ny it, samtidigt ansvarar de för fungerande rutiner och en bra arbetsmiljö.

Men det finns ljuspunkter. Sju av tio tillfrågade anser att de kan utföra sitt arbete med större självständighet tack vare it-systemen. Lika stor andel anser att deras möjligheter att distansarbeta har underlättats tack vare it.

Taggar:,

  • Kod för annonsposition 2 i huvudspalten

  • Kod för annonsplats 3 i huvudspalten

Fler nyheter

Digg är navet för offentlig digitalisering

Digitalisering handlar inte bara om ny teknik, utan minst lika mycket om förändringar av kultur och värderingar. Det menar Anna Eriksson, generaldirektör för den nya Myndigheten för digital förvaltning eller Digg som den populärt kallas.

  • Annonskod Huvudspalten 4

Nu möter Iso 9001 framtidens krav

Som vi alla vet förändras världen runt omkring oss snabbare och snabbare, vilket gör att organisationer på ett helt annat sätt än tidigare måste omvärldsbevaka och anpassa sig till nya förhållande – så också ISO 9001 och övriga ISO-standarder.

Storbankerna utmanar med personlig service

Nischbankerna har fortsatt hög kundnöjdhet, men utmanas allt mer av de stora etablerade bankerna som stärker sin position genom en kombination av digitala tjänster och personlig service. Det visar årets kundundersökning från Svenskt Kvalitetsindex, SKI om bolån, fastighetslån, privatlån och sparande.

Prenumerera på Kvalitetsmagasinets nyhetsbrev

 Anmäl dig här

Nyhetsbrevet är helt gratis och du kan när som helst avsluta prenumerationen.