Strulande it stjäl dyrbar tid

Arbetsmiljö Varje dag försvinner i genomsnitt 30 minuter i arbetstid för varje anställd på grund av it-strul, visar Unionens rapport om Tjänstemännens it-miljö.

Tjänstemännens inflytande över sin it-miljö är bristfällig och inga förbättringar sker. Jämfört med förra årets mätning är det fler som inte tycker att it-systemen fungerar som de ska och arbetstid som gör förlorad i it-strul har ökat med tio procent.

Hälften av tjänstemännen uppger att de varken får information eller utbildning för att kunna använda it-systemen på ett effektivt sätt.

Peter Hellberg, Unionen.
Peter Hellberg, Unionen.

– Dåligt fungerande it-system är kostsamt för företagen och skapar en negativ spiral som leder till en orolig arbetsplats där medarbetarna blir stressade och presterar sämre. Behoven av förbättringar är tydliga, säger Peter Hellberg, 1:e vice ordförande Unionen.

Dessutom införs nya it-system utan förankring och involvering av medarbetarna. Färre än fyra av tio chefer har fått vara med och påverka arbetsrutinerna vid införande av ny it, samtidigt ansvarar de för fungerande rutiner och en bra arbetsmiljö.

Men det finns ljuspunkter. Sju av tio tillfrågade anser att de kan utföra sitt arbete med större självständighet tack vare it-systemen. Lika stor andel anser att deras möjligheter att distansarbeta har underlättats tack vare it.

Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.