Svårt med personalansvar i projektarbete

Projektarbete ställer nya krav på personalarbete, detta skriver tidningen Arbetsliv.

Projektarbete är idag vanligt inom många branscher och Karin Bredin, doktor i företagsekonomi har undersökt vad övergången från linjeorganisation till projektorganisation innebär för personalarbetet.

Hon menar att personalansvaret måste fördelas rätt, då det ofta hamnar mellan linjechef och projektledare vilket gör det svårt att hitta former för utvärdering och feedback.

Ansvarsfördelning är också viktigt eftersom studien visade att medarbetare som har hög kompetens men som inte fungerar bra i projektgrupper, lätt kan hamna vid sidan av.

Avhandlingen bygger på sex fallstudier i projektdrivna organisationer.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Profilen

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.