Sverige lider brist på kvinnliga uppfinnare

Innovation Endast 16 procent av nationella patentansökningar har minst en kvinna bland uppfinnarna. Det framgård av Patent- och registreringsverkets statistikårsbok för 2022. Samtidigt visar samma rapport att det mest framgångsrika landet också har flest kvinnliga uppfinnare.

Sverige lider brist på kvinnliga uppfinnare
Sverige har kvinnliga uppfinnare, men få som verkar inrikes. Foto: Stockadobe

Trots att Sverige går i bräschen både inom många jämställdhetsfrågor och inom innovation finns det ett stort glapp när det gäller just innovation och kvinnors inflytande. PRV:s statistikårsbok redovisar varje år status och trender för immaterialrättsansökningar inom områdena patent, varumärke och design.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.

Årets upplaga av statistikårsboken visar att Sverige är framgångsrikt internationellt inom immaterialrätt. Antalet inlämnade internationella patentansökningar (så kallade PCT-ansökningar) från Sverige ökade med 0,6 procent under året. Totalt lämnades det under 2022 in 277 286 ansökningar i världen. 65 procent av dessa kommer från Kina, USA och Japan. På listan över antalet inlämnade ansökningar hamnar Sverige på nionde plats, samma placering som 2021.

Ny parameter

Nytt för 2022 var att statistikårsboken undersökte kvinnlig innovation. När det gäller de internationella ansökningarna så går det att skönja en positiv utveckling. Där har andelen ansökningar med åtminstone en kvinnlig uppfinnare ökat från 17 procent år 2009 till 33 procent för år 2022. När det gäller nationella patentansökningar (patentansökningar i Nationell Serie PRV) är utvecklingen sämre. Där har andelen svenska sökanden med åtminstone en kvinnlig uppfinnare ökat med endast tre procentenheter de senaste 13 åren – från 13 procent år 2009 till knappt 16 procent under 2022.

– Sverige har en lång tradition av att vara ett av världens mest innovativa länder om man använder antal patentansökningar som måttstock. Det är något vi ska vara stolta över. Samtidigt framträder en tydlig utmaning när vi dyker djupare ner i statistiken. Kvinnors deltagande i innovation, specifikt när det gäller att ligga bakom patentansökningar, är lågt i Sverige och har så varit under lång tid. Det är väldigt bekymrande, säger Peter Strömbäck, generaldirektör Patent- och registreringsverket, i ett pressmeddelande.

Kina starkast

I den internationella jämförelsen är Kina det land som kommit längst när det gäller kvinnor inom innovation. Där har 48 procent av alla inlämnade ansökningar minst en kvinnlig uppfinnare. Mycket pekar på att det bidrag till innovationsprocessen som kommer från kvinnliga uppfinnare är en bidragande orsak till den kraftfulla kinesiska utvecklingen av antalet patentansökningar.

– För att Sverige ska kunna behålla sin innovationskraft och ha möjlighet att konkurrera på den globala arenan är det tydligt att vi behöver adressera problemet med den låga andelen kvinnor i innovation. Tittar vi på det som exporteras utanför EU så är 90 procent immaterialrättsintensivt. Då är det naturligtvis inte alls bra om nästan halva befolkningen inte är engagerade i att bygga konkurrenskraftiga innovationer, kommenterar Peter Strömbäck.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Utbildnings-tv

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.

Det senaste