Ta tempen på kvalitetsbristerna

Förbättringsarbete Svenska företag och organisationer läcker som såll. Bristande kvalitet är boven. Här kan du testa och se vilken potential som finns i just din verksamhet.

Enligt SIQ, Institutet för Kvalitetsutveckling, är det så mycket som tusen miljarder kronor per år som slösas bort i svenska verksamheter på grund av att produkter, tjänster och processer inte uppfyller krav och förväntningar. Kostnaderna för kvalitetsbrister kan i vissa fall uppgå till mer än 30 procent av en verksamhets hela omsättning.

SIQ har därför tagit fram Tusenmiljardertestet som ger en fingervisning av hur stora de dolda kostnaderna är i just din verksamhet. Den visar några avgörande framgångsfaktorer som chefer och medarbetare kan påverka för att bli mer konkurrenskraftiga, oavsett typ av verksamhet.

Gör testet här.

Kunskapsmaterial

Bloggar

Böcker

Karriär

Ledare

Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.