Ta tempen på kvalitetsbristerna

Förbättringsarbete Svenska företag och organisationer läcker som såll. Bristande kvalitet är boven. Här kan du testa och se vilken potential som finns i just din verksamhet.

Enligt SIQ, Institutet för Kvalitetsutveckling, är det så mycket som tusen miljarder kronor per år som slösas bort i svenska verksamheter på grund av att produkter, tjänster och processer inte uppfyller krav och förväntningar. Kostnaderna för kvalitetsbrister kan i vissa fall uppgå till mer än 30 procent av en verksamhets hela omsättning.

SIQ har därför tagit fram Tusenmiljardertestet som ger en fingervisning av hur stora de dolda kostnaderna är i just din verksamhet. Den visar några avgörande framgångsfaktorer som chefer och medarbetare kan påverka för att bli mer konkurrenskraftiga, oavsett typ av verksamhet.

Gör testet här.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Utbildnings-tv

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.