Ta vara på den mänskliga faktorn

Företagskultur Sluta att hantera den mänskliga faktorn som något som ska elimineras. Inga system är vattentäta, vi kommer alltid att behöva den mänskliga faktorn för att lyckas, menar John Lundborg.

Ta vara på den mänskliga faktorn

”Det var den mänskliga faktorn som var orsaken till att det som hände faktiskt kunde hända”. Vi känner igen detta citat från media och utredningar, och kanske har vi själva hänvisat till den mänskliga faktorn när saker inte gått som det var tänkt, men vad är den mänskliga faktorn?

I organisationer framträder den oftast när något gått fel, vid tillbud, olyckor som avvikelser, misstag eller i stort när konsekvensen blir negativ och vi får svårt att lägga ansvaret på tekniken eller systemet. Det är sällan vi hör något om den mänskliga faktorn när det går bra, vilket kanske inte är så konstigt.

Det skulle väcka viss förvåning om vi hörde följande ”Det var den mänskliga faktorn som gjorde att transportplanet inte gled av landningsbanan trots kraftig sidvind”.

Vi kan konstatera att när någon lyckas med att utföra sin uppgift så är personen i en tydlig yrkesroll, till exempel piloten som lyckas hålla transportplanet på landningsbanan trots kraftig sidvind, medan det vid ett misslyckande är den ofta omedvetna mänskliga faktorn, det vill säga något mänskligt bortom yrkesrollen. Denna faktor upplevs ofta som något komplext, osäkert och inte sällan som något besvärande, motsägelsefullt, otillräckligt och något som vi drabbas av som kommande utifrån i form av påfrestningar, krav och oförutsägbara belastningar, men även som kommande inifrån så som inkompetens, inlärt beteende eller personliga egenskaper.

Ofta framträder den mänskliga faktorn i felhandlingar som en avvikelse, men felhandlingar kan kanske även ses som något meningsfullt som reglerar det gap mellan vilket en förmåga ansluter sig till en oförmåga.

Felhandlingar har en tendens att föregå dess motsats och är samtidigt en förutsättning för den andra.

I takt med ökade investeringar i tekniska system och strukturer så ökar också den mänskliga felmarginalen. En tanke är att vi inte kan förutse alla händelser som kan inträffa, men genom samtal om det genuint mänskliga i arbetet får vi bättre förutsättningar. Hur just vi kan tänka om den mänskliga faktorn i organisationen är en unik fråga för alla medarbetare och chefer att reflektera kring. Svaren kan skapa potentialer för att utveckla mänskliga system och yrkesroller, där felhandlingar ses som en väg till att bättre förstå dynamiken kring omedvetna organisationsprocesser.

Felhandlingar kan leda till försoning mellan människa och system. Vi står inför utmaningar som vi på något sätt måste hantera.

John Lundborg, organisationskonsult, Consultus.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Profilen

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.