Tänk utanför kontorsrumsboxen

Varför får vissa ledare alla med sig medan andra inte kan övertyga i ledarrollen? Och hur kan kaos användas för att hitta kreativitet? Linus Jonkman har svaren.

I boken Egonaut 2 görs ett försök att förklara varför vissa ledare har det lilla extra som gör att andra vill lyssna och följa. Historiska ledare ges som exempel för att illustrera exempel men boken tar också upp olika ledarskapsfilosofier för att förankra resonemanget. Den senare delen av boken tar upp en annan aspekt, nämligen nödvändigheten av ett visst mått kaos för att nya idéer ska kunna ta sig in, riva upp och skapa nytt. Lär dig tekniker för att våga vara kreativ och sparka ner en vägg eller två till den imaginära box vi så lätt fastnar i. Kanske får du då nya ledarskapsperspektiv.

Egonaut bok 2 – ledarskap och kaos, av Linus Jonkman utkommer på TUK-förlag.

Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.