Skolledare titta hit!

Hur fungerar ledarskapet i skolan? Vad är kärnan i skolledarrollen? Och hur vilka utmaningar finns? I boken Anmärkningsvärt om ledarskapet i skolan får du ta del av personliga betraktelser.

Boken är skriven av ett antal personer som alla har eller har haft fötterna i skolvärlden. Den är tänkt att stimulera och inspirera till samtal om ledarskapet i skolan, hur rektorerna klarar sitt arbete och vilka förutsättningar de har. Den vänder sig till alla som är skolintresserade men särskilt till blivande och redan verksamma rektorer.

På de sista sidorna finns förslag på frågor som kan öppna upp till förhoppningsvis lärande och intressanta samtal. Boken ges ut av Tertulia Books och har producerats med stöd av Sveriges skolledarförbund.

Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.