Teamwork hämmar kreativiteten

Det är sällan som arbete i grupp verkligen leder till kreativa synergieffekter. Maktkamp, oengagemang och rädsla är stora hinder på vägen.

Teamwork är inte alltid en bra grogrund för kreativitet och idéskapande. Brian Lystgaard Due, forskare vid Köpenhamns universitet, går till och med så långt som att teamwork är direkt hämmande för kreativiteten, skriver tidningen Ny teknik. Han har studerat hur vanliga möten bland medarbetare ser ut på olika företag och resultatet är nedslående.

Även om grupparbete har sina poänger så är det enligt honom för det mesta bortkastad tid. Han medger dock att det är möjligt att uppnå synergieffekter, men då gäller det att ta sig förbi de hinder som finns på vägen.

Hans bästa tips för att lyckas med grupparbete är att ha en mötesledare som ser till att det finns en öppen stämning i gruppen, att alla får komma till tals och att det finns ett bestämt mål och en avgränsning för mötet.

Vanligaste hinder för kreativa möten:

– Dålig förberedelse. Deltagarna har inte förberett sig innan, utan tror att idéerna ska komma av sig självt.

– Ineffektivitet. Oförmåga att dra nytta av specialisternas kompetens.

– Lathet. Medarbetare som flyter med, inte tar eget initiativ utan låter andra göra jobbet.

– Rädsla. Deltagarna är rädd för att göra bort sig och säga något som låter dumt.

– Konflikträdsla. Deltagarna är rädda för att förstöra stämningen eller sätta sin egen trovärdighet på spel genom att ifrågasätta andra eller vara provocerande och annorlunda.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Profilen

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.