Till attack mot arbetsmarknadspolitiken

Svenskt näringslivs ordförande Kenneth Bengtsson är förbannad på utanförskapet på den svenska arbetsmarknaden. Därför har han skrivit boken Jobbskaparna – företagande, utanförskap och mångfald.

Till attack mot arbetsmarknadspolitiken

I boken skriver han bland annat om ett projekt på Ica, där han tidigare var koncernchef, där 1000 personer med funktionsnedsättningar rekryterades till företaget. Kenneth Bengtsson kritiserar regeringen för att inte göra något åt den bristfälliga matchningen på arbetsmarknaden och lyfter fram Icas, Proffices och hamburgerkedjan Max mångfaldssatsningar som goda exempel. Han menar att företagen som anställt personer med svårigheter på arbetsmarknaden inte bara gör det av välvilja.

– På Ica lyckades vi matcha individernas kompetens och enklare jobb i butik. Dessutom var det frivilligt för butikerna att anställa personerna, de inspirerades att vara med, säger Kenneth Bengtsson i ett pressmeddelande.

Han menar att eldsjälarna som vill öka mångfalden hämmas av att politiken sätter upp onödiga hinder.

– Arbetsförmedlingen är helt marginaliserad på arbetsmarknaden. Tyvärr står regeringen passiv inför att reformera ett system som inte fungerar. Politikerna kan inte stillatigande se på när vi riskerar att förlora en hel generation.

Boken ges ut på Ekerlids förlag.

Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.