Tre myter om kreativitet

Ordet kreativitet rymmer tankar om både verksamhetsutveckling, innovationskraft och hemligheten bakom Mona Lisas leende.

Vissa ord blir populära att använda för att de kan appliceras på allting. Så är det med kreativitet, som nästan enbart ger positiva associationer. För vem vill inte arbeta i en kreativ organisation, med kreativa medarbetare som har kreativa idéer?

Här är tre myter om kreativitet.

Tre myter

1. Kreativa personer är produktiva

Beroende på vilken definition av kreativ du väljer får ordet olika innebörder. Någon som pysslar varje dag är kreativ i den trevliga förståelsen av ordet, men i betydelsen förmåga att lösa ett svårt problem, så är det mer kreativt att lösa cancerns gåta en gång än att knyppla ständigt.

2. Det är alltid positivt med kreativitet

Ett samhälle eller en organisation behöver nya idéer, omvälvande projekt och revolutionerande sätt att tänka lika mycket som stabilitet, trygghet och förutsägbarhet.

3. Kreativa personer skapar i ensamhet

Det kreativa geniet associeras kanske med en enstörig kuf med unika idéer. Men bakom många nyskapande idéer, konstnärliga prestationer och vetenskapliga genombrott ligger det mer än en persons samlade arbete och ansträngningar, som det inte hade blivit mycket med utan samarbete, öppenhet och insyn i varandras arbete.

Läs mer!

I nästa nummer av Kvalitetsmagasinet fördjupar vi oss i kreativitetbegreppets bredd och djup och visar exempel på verksamheter som lyckats fånga upp innovativa idéer. Du som redan nu vill börja fundera på hur din organisation kan tänka större tankar kan ställa dig följande frågor: Vad menar vi egentligen när vi säger att alla måste bli mer kreativa? Vad kan vi göra i vår organisation för att skapa förutsättningar för kreativitet?

Nästa nummer utkommer den 8 juni.

Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.