Utredning vill stärka patientens ställning

Patientens ställning inom hälso- och sjukvården är svag. En av orsakerna är bristande tillgänglighet till beslutade besök och vårdinsatser inom många delar av vården. Ställning försvagas också av den utbredda bristen på anpassad information kring exempelvis väntetider och valmöjligheter, enligt Utredningen om patientens rätt.

De har precis lämnat över ett delbetänkande till socialminister Göran Hägglund. Bland annat vill utredningen ha en lagreglering av vårdgarantin som innebär att alla ska kunna påbörja sin behandling inom 120 dagar. En bedömning om vad som behöver göras ska ha skett inom 30 dagar.

Utredarna vill också ha en lagreglering där landstingen måste ge patienter individuellt anpassad information om väntetider, valmöjligheter och innehållet i vårdgarantin. Man vill också att hälso- och sjukvården ska tillvarata patientens möjligheter att råda över valet av vårdgivare och att verksamhetschefen får i ansvar att utse en fast vårdkontakt vid behov. Den fasta vårdkontakten kan svara för kontinuitet, men kan också ha en stödjande samordningsroll för olika kontakter i vårdprocessen

– Förslagen stärker patientens ställning i flera olika situationer och typer av patienter, men ensamt är förslagen inte tillräckliga. Det krävs att dessa åtgärder kompletteras med ett fortsatt intensivt förbättringsarbete i landstingen, säger utredaren Toivo Heinsoo.

Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.