Vantrivsel kommer ur brutna löften

Enligt ny forskning påverkas trivseln på en arbetsplats av så kallade psykologiska kontrakt mellan medarbetare och arbetsgivare. Ofta har de båda parterna olika syn på vilka informella regler som ingår i kontraktet, vilket kan skapa missnöje.

Det är Kerstin Isaksson, professor i psykologi vid Mälardalens högskola, som tillsammans med 17 andra forskare runt om i Europa har granskat hur medarbetare påverkas av informella krav och rättigheter på en arbetsplats, så kallade psykologiska kontrakt. Även anställningsformen jämfördes. Det skriver tidningen Dagens Nyheter.

– Studien visade att tillsvidareanställda ofta upplevde sig mer styrda av de psykologiska kontrakten. De upplevde att de hade fler åtaganden, ett mer informellt ansvar och att de var mer stressade på jobbet än andra, säger Kerstin Isaksson till DN.

Medarbetare med visstidsanställning upplevde inte samma press och stress.

Olika uppfattning

Psykologiska kontrakt är ett amerikanskt begrepp som nu börjar bli vanligare inom forskningsområdet även i Sverige. Det omfattar både arbetstagare och medarbetare och undersöker vad som händer i samspelet dem emellan. Ett resultat av studien är att samstämmigheten om vad som ingår i de psykologiska kontrakten var mycket mindre än väntat. När en part upplever att den andra parten brutit sina löften, till exempel om karriärutveckling och fortbildning, kan ambitionsnivån sänkas och irritation uppstå.

– Den viktigaste lärdomen av studien är att man aldrig ska lova mer än man kan hålla. Det kan få stora konsekvenser om arbetsgivaren vid en anställningsintervju framställer företaget i bättre dager än det är. Och som arbetstagare ska man vara mycket försiktig med att framhålla kompetens som man inte är säker på att man kan svara upp till, säger Kerstin Isaksson till DN.

Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.