Vässa kompetensen! Unik chans med nya stödet

Kompetensutveckling Behöver du kompetensutveckla dig? Från och med oktober kan du söka till utbildningar inom ramarna för det nya statliga så kallade omställningsstudiestödet. Då kan du få drygt 20 000 kronor i månaden i bidrag medan du studerar.

Vässa kompetensen! Unik chans med nya stödet
Från och med oktober kan man söka omställningsstudiestöd för att kompetensutveckla sig. Foto: Stock Adobe

Bristen på rätt kompetens gör det svårt för svenska företag att rekrytera och växa. Samtidigt höjer länder som Kina kvaliteten i sin produktion så snabbt att västvärlden bara om några år kan bli omåkt, om man ska tro kvalitetsnestorn Lars Sörqvist.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.

Mot den bakgrunden är det angeläget att måna om den personal man faktiskt redan har och kompetensutveckla i stället för att bara hoppas hitta nya personer att anställa.

Då är omställningsstudiestödet en bra möjlighet för den som är yrkesverksam att ha råd att sätta sig i skolbänken.

FAKTA

Det innebär omställningsstudiestöd

  • Det är ett resultat av den partsöverenskommelse om trygghet, omställning och anställningsskydd som träffades mellan fackförbund och Svenskt Näringsliv 2021.
  • Stödet riktar sig till yrkesverksamma 27–60 år. (Är du 60–62 år kan du få ett visst stöd.)
  • Du ska ha arbetat i genomsnitt minst 16 timmar/ vecka varje kalendermånad i minst 12 månader inom en ramtid på 24 månader före ansökan.
  • Stödet söks via CSN. Bidragsdelen motsvarar 80 procent av inkomstbortfallet upp till 4,5 prisbasbelopp (217 350 kronor 2022). Därutöver kan du låna max 12 300 kronor per månad.
  • Omställningsstudiestödet gäller i max 44 veckors heltidsstudier. Studierna måste omfatta minst 20 procent av heltid. Omfattas du av kollektivavtal kan du får ytterligare stöd.

Den som saknar grundutbildning från högskola, men är desto rikare på arbetslivserfarenheter kan få sin praktiska kompetens validerad för att kunna söka en utbildning.

Måste matcha arbetsmarknadens behov

Till exempel kan man söka en utbildning som tagits fram inom ett så kallat Expertkompetensprojekt. Det här är utbildningar som KK-stiftelsen, Stiftelsen för Kunskaps- och Kompetensutveckling, är med och finansierar på 22 olika lärosäten runt om i landet. De gör det tillsammans med näringslivet, för att säkerställa att utbildningarna matchar de faktiska behoven.

Matchningen är ett krav för att omställningsstudiestödet ska kunna användas för studierna. Du kan inte få stöd för en utbildning där marknaden redan är mättad på kompetens.

– Förr var det de stora teknikföretagen som konkurrerade om samma personal. Nu är det många fler branscher som slåss om samma personal, konstaterar Maria Dollhopf, programansvarig för Expertkompetensprogrammet på KKS.

Förutom att det är tuffare att rekrytera går utvecklingen dessutom allt snabbare, vilket gör att nya behov kan uppstå på kort tid.

– Ett exempel på detta är bedömningen att 30 000 till 40 000 ingenjörer behöver kompetensutveckla sig inom en femårsperiod för att kunna möta kompetensbehovet inom elektrifierade bilmotorer, säger hon.

Så vad ska man som individ tänka på när det gäller kompetensutveckling? Till att börja med krävs det nog ett helt nytt mindset, menar Maria Dollhopf.

– Jag tror att man ska tänka att universitet och högskolor är ställen där jag kommer att gå då och då under mitt yrkesliv. Jag kanske tar en examen i ett ämne och kommer tillbaka senare och kompletterar med en masterutbildning eller en specialistkurs. Det är inte så att man är färdigutbildad som ung, utan man kommer att behöva lära om och lära nytt under sitt yrkesliv.

Närhet mellan lärosäte och arbetsmarknad

Som organisation och företag gäller det att omvärldsbevaka för att få ett grepp om vart branschen är på väg.

– Var kommer vårt behov av kompetens att finnas på kort och lång sikt? Det kan vara svårt att identifiera för små och mellanstora bolag. Då är mitt tips att ha tät kommunikation med lärosätena. De som är snabba med att identifiera sina behov kan dessutom vara med och utveckla utbildningarna.

KK-stiftelsen kan finansiera högskolorna och de nyare universiteten. Det finns en fördel med det när det gäller samverkan, menar Maria Dollhopf. De mindre lärosätena har ofta en nära och långsiktig dialog med de lokala näringslivsnätverken.

– Av de lärosäten som kan söka medel hos oss har tolv tagit fram utbildningar inom Expertkompetensprogrammet sedan starten 2010. Under den tiden har 224 företag och organisationer medverkat inom programmet. Hela 57 procent av företagen är små och medelstora. Det tror jag beror på att våra målgruppslärosäten är vana vid att jobba aktivt med näringslivet, säger hon.

Du kan börja söka till utbildningar i oktober för kurser som startar under 2023.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Utbildnings-tv

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.