7 av 10 tjänstemän saknar kompetensutveckling

Kompetensutveckling Sju av tio tjänstemän i privat sektor uppger att de behöver uppdatera sina kompetenser inom de närmaste två åren för att vara fortsatt attraktiva på arbetsmarknaden. Samtidigt går andelen som genomfört kompetensutveckling åt motsatt håll och sjunker, visar Unionens kompetensundersökning.

7 av 10 tjänstemän saknar kompetensutveckling
Foto: Stock Adobe.

Unionens kompetensundersökning är en årligt återkommande undersökning där Novus på uppdrag av fackförbundet Unionen kartlägger hur det står till med kompetensutvecklingen bland tjänstemän i privat sektor.

Martin Wästfelt, Unionen.
Martin Wästfelt, Unionen. Foto: Ola Hedin.

Enligt Martin Wästfelt, förhandlingschef på Unionen, är en väl fungerande kompetensutveckling en förutsättning för att tjänstemännen, men även landet i helhet, ska må bra.

– Möjligheter att utvecklas i sin yrkesroll, stärka sin kompetens och ta sig an nya utmaningar behövs för att möta en ständigt förändrad arbetsmarknad, säger han i en kommentar.

Ökat behov med pandemin

Covid-19 har fått stora återverkningar på arbetslivet och 16 procent av de tillfrågade uppger att pandemin ökat deras behov av kompetensutveckling. Många har fått ställa om, antingen i arbetssätt eller miljö.

Av de tillfrågade i undersökningen svarar sju av tio att de ser ett behov av kompetensutveckling för att vara fortsatt attraktiva på arbetsmarknaden de närmaste två åren.

Motsatt håll

Samtidigt konstateras i undersökningen att antalet som genomfört kompetensutveckling går åt motsatt håll och sjunker. 47 procent uppger att de inte genomfört någon kompetensutveckling de senaste 12 månaderna – en ökning med sex procentenheter jämfört med 2019.

Det får i sin tur konsekvenser för både företag och individer, framgår av undersökningen. Närmare en av fem har under de senaste fem åren avstått från att söka nytt jobb för att deras utbildning och kompetens inte var tillräcklig.

En av tre upplever också att arbetsgivaren saknar en övergripande plan för att säkra upp att medarbetarna har den kompetens som företaget behöver.

Tre förslag

Tjänstemän utgör i dag hälften av de sysselsatta på arbetsmarknaden. Deras kompetens utgör en av de starkaste konkurrensfördelarna som Sverige har gentemot andra länder. För att möta det ökade behovet måste fler parter ta sitt ansvar för kompetensutvecklingen, menar Martin Wästfelt, som listar tre konkreta åtgärdsförslag.

– Vi vill se lösningar i flera olika delar, säger han. För det första ökade skyldigheter för arbetsgivaren att faktiskt genomföra kompetensutveckling inom ramen för anställningen. För det andra, ett starkare omställningssystem med möjlighet till stöd och råd under hela anställningen. Och för det tredje, reella möjligheter att kunna vara studieledig mitt i livet, kanske utbilda sig på halvfart under ett år för att på så sätt kunna gå vidare i yrket eller byta karriär, säger han.

Undersökningen genomfördes under juni – juli. Totalt deltog 2 057 tjänstemän i privat sektor.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Utbildnings-tv

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.