nr-logo

För smart verksamhetsutveckling

  • Annonskod mobil topp

De nya kravtexterna inom Iso 9001 innebär att många organisationer måste formalisera arbetet med omvärldsbevakning. FOTO: Shutterstock

Vässar omvärldsbevakning för kvalitet

Omvärldsbevakning är en av nyheterna i den nya reviderade upplagan av Iso 9001 betonar. Det är också något som omvärldsbevakningsföretaget Nobicon snappat upp och startar därför ett helt nytt affärsområde med den inriktningen.

  • Kod för annonsposition 1 i huvudspalten

Ni startar ett nytt affärsområde för omvärldsbevakning inom Iso-certifierade ledningssystem. Varför då, Johan Wahlqvist, vd för Nobicon?

JohanWahlqvist

Johan Wahlqvist, vd för Nobicon.

– I och med de nya kravtexterna inom Iso 9001 och Iso 14001 ser vi att många organisationer måste formalisera hur de arbetar med omvärldsbevakning. Vi har länge arbetat just med att hjälpa organisationer att bygga upp ett systematiskt omvärldsarbete och ser att vår kunskap och våra verktyg passar perfekt in här.

På vilket sätt skiljer sig den här typen av omvärldsbevakning från annan typ av omvärldsbevakning?

– Omvärldsbevakning inom ramen för ett ledningssystem är en form av systematiskt omvärldsarbete som skiljer sig från den personliga omvärldsbevakning som de flesta av oss redan gör. Skillnaden är att bevakningen är en del av ett ledningssystem där fokus, arbetssätt, resultat och rapporteringsvägar är bestämt.

Sedan kräver bevakning i ett certifierat ledningssystem att man förstår hur standarden är uppbyggd och vad som ska uppnås inom ledningssystemet i sin helhet. Det påverkar också vilka källor och vilken typ av information som ska bevakas.

I övrigt är metoder och verktyg i princip desamma.

Vad är viktigt att tänka på när det gäller omvärldsbevakning inom kvalitet?

– Att tidigt identifiera vad som ska bevakas och hur det stöttar ledningssystemet och verksamheten och att hitta ett arbetssätt som passar organisationen beroende på storlek och verksamhet. Viktigt här är att hitta ett löpande arbetssätt så att inte omvärldsbevakning blir något som görs en gång per år.

Vilket är ditt bästa råd till kvalitetschefer som vill komma igång?

– Sätt dig in i grundteorin kring omvärldsbevakning och omvärldsanalys. De flesta har en uppfattning om vad omvärldsbevakning innebär, men ofta har vi olika bilder av vad det är.

Dra lärdom av hur andra organisationer jobbar med systematiskt omvärldsarbete. Det finns vägar till att hitta ett enkelt arbetssätt som är effektivt. Det finns också några vanliga fallgropar.

Sätt dig in i hur ett modernt bevakningsverktyg kan effektivisera den digitala delen av omvärldsbevakningen. Vi upplever att många som arbetar inom detta område inte känner till eller inte använder verktyg.

  • Kod för annonsposition 2 i huvudspalten

  • Kod för annonsplats 3 i huvudspalten

Fler nyheter

  • Annonskod Huvudspalten 4

Så skapar du hållbar framgång över tid

Varför har vissa organisationer funnits i hundratals år medan andra inte håller ett decennium? Nyckeln är att skapa framgång som varar över tid – något som ISO 9004 bistår med. Standarden bygger på strategier, bästa praxis och erfarenheter från några av de mest framgångsrika företagen runt om i världen.

Prenumerera på Kvalitetsmagasinets nyhetsbrev

 Anmäl dig här

Nyhetsbrevet är helt gratis och du kan när som helst avsluta prenumerationen.