Så håller PTS koll på trenderna

Verksamhetsutveckling Struktur, delaktighet och ett öppet sinne. Det är tre viktiga nycklar till en lyckad omvärldsbevakning, enligt PTS.

Så håller PTS koll på trenderna

För Post- och telestyrelsen, PTS, är omvärldsbevakning en självklar del i myndighetens uppdrag. För att vara aktuell och relevant när det exempelvis handlar om regleringar gäller det att ligga steget före marknads- och teknikutveckling och se vilka trender som är på gång.

Därför ingår också omvärldsbevakning som en del i alla medarbetares uppdrag. För att kunna fånga upp trender och värdera vilka som är viktiga att ta in i verksamhetsplaneringen har de utvecklat ett systematiskt arbete kring omvärldsbevakning med tydliga avstämningspunkter under året.

Richard Källstrand, PTS.
Richard Källstrand, PTS.

– Vi lägger mycket energi på omvärldsbevakning och alla delar av verksamheten är lika viktiga i det arbetet, berättar Richard Källstrand, administrativ chef på PTS.

Läs Richard Källstrands tre tips: Kom igång med omvärldsbevakningen

Viktigt med olika perspektiv

För att skapa en bild av de trender som är på gång samlas PTS:s omvärldsnätverk, där minst en person från alla nio avdelningar är med, till regelbundna nätverksträffar. I vardagen förväntas alla som är med i nätverket avsätta minst en timme per vecka för omvärldskoll. Till sin hjälp har de olika typer av bevakningstjänster, men lika viktigt är det att läsa tidningar, bloggar, analyser och rapporter.

– Alla avdelningar är med, även stödfunktioner. Olika kompetenser har olika perspektiv och när flera ser samma sak så kan man misstänka att det är en trend.

De olika perspektiven är viktiga. En viss teknisk trend kan betyda en sak för teknikerna, en annan för ekonomerna, och en tredje för juristerna. I och med att många olika kompetenser och avdelningar är med i omvärldsnätverket bygger de tillsammans en helhetsbild av trendernas betydelse för PTS, enligt Richard Källstrand.

Öppet sinne

På nätverksträffarna enas de sedan om ett antal olika företeelser som de vill ha djupare bevakning på och skapar ett trendkort, ett dokument på två till tre sidor där den som utses som ansvarig för en trend dokumenterar och värderar den utifrån ett antal olika parametrar. Vid nästa nätverksträff plockas korten fram, vissa kanske har kallnat, andra kan slås ihop eller delas upp till två nya.

– Frågorna hjälper oss att identifiera trenden, se vad som talar för eller emot den och vilken påverkan den har på oss, förklarar Richard Källstrand.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Utbildnings-tv

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.