Vill ha mer beröm från chefen

Kolleger är bättre på att ösa beröm än chefer. Det visar Du & Jobbets enkät som 3 700 personer svarat på. Fler än varannan svarade att de ”sällan eller aldrig” fick beröm från chefen, medan var fjärde fick beröm varje månad och inte ens var femte visades uppskattning varje vecka. Kollegerna visade sig däremot vara bättre på att ge beröm.

Enkäten visar också att beröm från chefen är något som majoriteten anställda vill ha mer av, liksom positiv feedback från kolleger. Endast två av tio var nöjda med det beröm de fick.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Profilen

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.

Det senaste