nr-logo

För smart verksamhetsutveckling

  • Annonskod mobil topp

– Om du inser att alla resurser är erfarenhetsbaserade, då förstår du också att det inte går att ha en samsyn i en organisation, säger Peter Altmann.

Sluta sträva efter samsyn

Sluta sträva efter samsyn i en organisation – vi kan ändå aldrig förstå varandra. Om vi istället inser att resurser alltid tolkas olika, och att inget synsätt är fel, ökar våra möjligheter att arbeta bättre tillsammans.

  • Kod för annonsposition 1 i huvudspalten

Det är slutsatserna i en avhandling från Chalmers där Peter Altmann, doktorand på TME / Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, resonerar kring vad resurser egentligen är.

Peter Altmann menar att resurser alltid är erfarenhetsbaserade, och därmed tolkas olika av olika människor. Det kan leda till många problem i en organisation – om en medvetenhet om detta faktum saknas.

Han använder sin tidigare forskning på Höganäs historiska gruvindustri som ett bra exempel.

– Höganäs har genom alla år haft en tendens att hitta den absolut sämsta råvaran. Trots detta har företaget lyckats bli världsledande i vilken industri eller bransch det än har gett sig in i. Det beror på att man ändrade synen på resursen, själva råvaran kol, och började förstå dess egenskaper för att manipulera den. Då behövde man inte hitta det bästa kolet, utan kunde istället skapa det bästa kolet och hittade dessutom nya användningsområden för restprodukterna, säger Peter Altmann.

Konkurrenterna, som hade en i grunden bättre råvara, inte hade samma utveckling eftersom de inte tvingades se på sin råvara på nya sätt.

För chefer som står inför förändringar i ett företag leder detta till en komplex situation, eftersom de enligt Peter Altmann ”försöker hitta fördelar i resurser de ännu inte har, för att lösa problem de ännu inte fullt ut förstår”

Han påpekar att källan till konflikter i en organisation oftast handlar om olika syn på resurser – och vad som är möjligt att göra.

– Om vi har en situation där något inte kan levereras så tror ledningen i de flesta fall att det beror på att människor inte har förstått strategin, eller motsätter sig förändring. Min erfarenhet är att det snarare handlar om olika bilder av vilka resurser som finns, och därmed olika bilder av vad som faktiskt kan utföras, säger han.

Samtidigt menar Peter Altmann att vi ska sluta sträva efter samsyn i en organisation, eftersom det är något som aldrig kan uppnås. Istället krävs andra vägar för att skapa bra förutsättningar i arbetet.

– Om du inser att alla resurser är erfarenhetsbaserade, då förstår du också att det inte går att ha en samsyn i en organisation. Istället behöver vi sträva efter att hitta koordinerade aktiviteter som alla kan enas kring. Det handlar om att mötas i aktiviteterna, inte i tanken, säger han.

Läs avhandlingen här: Toward a cyclical model of resource alteration

  • Kod för annonsposition 2 i huvudspalten

  • Kod för annonsplats 3 i huvudspalten

Fler nyheter

Kvalitetsutveckling en förutsättning för digitalisering

Den megatrend och utmaning vi hör talas om mest just nu är digitalisering. Vi ska alla utveckla våra analoga produkter, tjänster och processer till att bli digitala. Men vad är syftet? Många förknippar digitalisering med resurseffektivitet, att vi ska kunna ersätta människor med appar och elektroniska tjänster av olika slag. Många organisationer och företag har just den målsättningen med digitaliseringen. Här finns det en stor risk att dessa organisationer glömmer bort för vem de digitaliserar – deras kunder och intressenter!

  • Annonskod Huvudspalten 4

Hon lät medarbetarna bestämma aktivitet för samtal

När Catarina Söderlund, marknads- och utbildningschef på Visma Enterprise, hade läst om en chef som bytt ut sina medarbetarsamtal i mötesrum mot aktiviteter bestämde hon sig för att göra samma sak. Nu har hon haft elva samtal på allt från kafé till skridskois.

Prenumerera på Kvalitetsmagasinets nyhetsbrev

 Anmäl dig här

Nyhetsbrevet är helt gratis och du kan när som helst avsluta prenumerationen.