20 berättelser om projektledarens utmaningar

Ledarskap Hur funkar det när ett projekt blir riktigt bra? I boken Projektledarskap har Torbjörn Wenell samlat 20 goda exempel på skickligt genomförda projekt.

20 berättelser om projektledarens utmaningar

För att lyfta fram och belöna projektledarinsatser i Sverige har Svenska Projektakademien sedan 1994 årligen utsett Årets Projektledare. I boken Projektledarskap har författaren Torbjörn Wenell samlat intervjuer med de tjugo pristagarna samt reflektioner, analyser och erfarenheter av det framgångsrika projektets och projektledarskapets komponenter.

Boken ger exempel på hur personlig och variationsrik projektledning kan vara, och hur ledningen måste anpassas till projektets karaktär, förutsättningar och miljö. Projekten som redovisas med hjälp av intervjuerna sträcker sig från tuffa eventprojekt till långa och tunga industriprojekt, och från projekt med små organisationer till stora globala projekt. Boken är utgiven av Studentlitteratur.

Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.