Bättre skola enligt Alingsåsmodellen

Skola Krav på uppföljning, tester och dokumentation går stick i stäv med den metodik som Alingsås kommun praktiserar inom skolan. Med en ny bok där de lyfter fram sina egna goda exempel vill de ge nytt bränsle i skoldebatten.

Bättre skola enligt Alingsåsmodellen

Barn- och ungdomsförvaltningen i Alingsås kommun har de senaste åren satsat långsiktigt på att stärka dialogen mellan pedagoger och barn/elever i förskolan och grundskolan bland annat genom projektet ”Lust att lära”, som fått finansiering från EU.

Rachel Törnell, som är utvecklingschef i Alingsås kommun, har tillsammans med konsulten Kicki Oljemark skrivit boken ”En lärande organisation – Perspektiv på systemisk och styrkebaserad skolutvecklingen. Om lusten att lära”. I boken beskriver de den metodik som används och ger konkreta exempel som fungerar på förskolor och skolorna i Alingsås.

Med boken vill ledningsgruppen på Barn- och ungdomsförvaltningen i Alingsås göra ett inlägg i den pågående skoldebatten. De menar att utbildningsdepartementets lösning med hårdare krav på uppföljning, tester och dokumentation i skolan står i motsats till det arbetssätt som de själva sett goda resultat av.

Vårt nyhetsbrev

De viktigaste nyheterna direkt i mejlen. Helt kostnadsfritt!
Skickar begäran
Jag godkänner att Kvalitetsmagasinet sparar mina uppgifter
Läs mer om vår integritetspolicy här
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.