Bättre skola enligt Alingsåsmodellen

Skola Krav på uppföljning, tester och dokumentation går stick i stäv med den metodik som Alingsås kommun praktiserar inom skolan. Med en ny bok där de lyfter fram sina egna goda exempel vill de ge nytt bränsle i skoldebatten.

Bättre skola enligt Alingsåsmodellen

Barn- och ungdomsförvaltningen i Alingsås kommun har de senaste åren satsat långsiktigt på att stärka dialogen mellan pedagoger och barn/elever i förskolan och grundskolan bland annat genom projektet ”Lust att lära”, som fått finansiering från EU.

Rachel Törnell, som är utvecklingschef i Alingsås kommun, har tillsammans med konsulten Kicki Oljemark skrivit boken ”En lärande organisation – Perspektiv på systemisk och styrkebaserad skolutvecklingen. Om lusten att lära”. I boken beskriver de den metodik som används och ger konkreta exempel som fungerar på förskolor och skolorna i Alingsås.

Med boken vill ledningsgruppen på Barn- och ungdomsförvaltningen i Alingsås göra ett inlägg i den pågående skoldebatten. De menar att utbildningsdepartementets lösning med hårdare krav på uppföljning, tester och dokumentation i skolan står i motsats till det arbetssätt som de själva sett goda resultat av.

Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.