nr-logo

För smart verksamhetsutveckling

  • Annonskod mobil topp

Sju nycklar till ett gott ledarskap

Svenska chefers syn på ledarskap står i fokus i denna bok. Men det saknas en dimension. Hur har de själva gjort för att utvecklas i ledarrollen?

  • Kod för annonsposition 1 i huvudspalten

Ett stort antal svenska chefer har intervjuats om vad de anser är viktigt för ett bra ledarskap. Bland cheferna, som representerar olika områden, branscher och erfarenheter finns Anders Carlberg, Angeles Bermudez-Svankvist, Anitra Steen, Hans Stråberg, Karin Bodin, Kay Pollak, Meg Tivéus, Pia Sundhage, Tommy Söderberg och Rune Andersson. Författarnas analys av intervjuerna pekar ut sju nyckelområden.

Passion. Att försöka leda utan att verkligen älska sitt arbete går inte i längden. Ledarskap börjar och slutar med människor. Det gäller att få andra att lyckas.

Självinsikt. Du måste lära känna sig själv. För att förstå och kunna utveckla andra behöver du först veta vem du själv är och vad du står för.

Taggar:

  • Kod för annonsposition 2 i huvudspalten

  • Kod för annonsplats 3 i huvudspalten

Fler nyheter

  • Annonskod Huvudspalten 4

Har du en hisspitch för kvalitet?

Blogg

Du har väl en hisspitch där du på 10 sekunder kan förklara vad du jobbar med? Om inte, är det dags att du skaffar det. Idag är det otydligt vad kvalitet är. Men om vi inom kvalitetsprofessionen själva skulle börja definiera vad vi arbetar med så skulle vi bidra med att göra kvalitetsbegreppet mer tydligt.

Fem steg till en bättre internrevision

Låt den interna revisionen bli mindre av en teknisk undersökning och titta mer på de mjuka värdena. Genom att lyfta blicken från protokollet och titta mer på beteenden kan interrevisorn bidra till att utveckla förbättringskulturen.
– Internrevisorn borde vara mer av en hjälte i verksamheten, säger Jörgen Backersgård, ordförande i Swetic.

Prenumerera på Kvalitetsmagasinets nyhetsbrev

 Anmäl dig här

Nyhetsbrevet är helt gratis och du kan när som helst avsluta prenumerationen.