Sju nycklar till ett gott ledarskap

Ledarskap Svenska chefers syn på ledarskap står i fokus i denna bok. Men det saknas en dimension. Hur har de själva gjort för att utvecklas i ledarrollen?

Sju nycklar till ett gott ledarskap

Ett stort antal svenska chefer har intervjuats om vad de anser är viktigt för ett bra ledarskap. Bland cheferna, som representerar olika områden, branscher och erfarenheter finns Anders Carlberg, Angeles Bermudez-Svankvist, Anitra Steen, Hans Stråberg, Karin Bodin, Kay Pollak, Meg Tivéus, Pia Sundhage, Tommy Söderberg och Rune Andersson. Författarnas analys av intervjuerna pekar ut sju nyckelområden.

Passion. Att försöka leda utan att verkligen älska sitt arbete går inte i längden. Ledarskap börjar och slutar med människor. Det gäller att få andra att lyckas.

Självinsikt. Du måste lära känna sig själv. För att förstå och kunna utveckla andra behöver du först veta vem du själv är och vad du står för.

Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.