35 miljoner kronor till forskning om arbetsmiljö och hälsa

Hur påverkas chefer inom vård och omsorg av mediadrev och hurpåverkas hälsan och ledarskapet av att arbeta i kontorslandskap? Det är två av arton projekt som får dela på drygt 35 miljoner kronor.

Flera av de forskningsområden som tilldelats forskningsanslag från Afa Försäkring handlar om ledarskap, organisationsförändringar och andra verksamhetsrelaterade områden. Här är projekten

Chefer inom vård och omsorg behandlas ibland hårdhänt av media och undersökande journalister. A Lotta Dellve vid Göteborgs universitet ska studera hur chefer och chefskap påverkas när drevet går.

Det saknas forskning om hur öppna kontorslösningar påverkar hälsa, arbetstrivsel och effektivitet. Hugo Westerlund, Stressforskningsinstitutet vid Stockholms universitet, ska undersöka hur olika kontorslösningar påverkar stress, hälsa, arbetstrivsel, produktivitet och önskan att byta arbete.

Många kommunanställda drabbas av långa sjukfall på grund av psykiska problem, vilket kan bero på bland annat otydligt ledarskap och organisationsförändringar. Stefan Szücs, Göteborgs universitet, ska undersöka hur organisationsförändringar påverkar sjukfrånvaro och chefskap bland kommunanställda.

Ökar eller minskar stressen med valfrihet i hemtjänsten? Anette Thörnquist, Uppsala universitet ska undersöka valfrihetssystem inom hemtjänsten. Privata aktörer har kommit in på marknaden i bland annat hemtjänsten och individuell valfrihet och konkurrens har fått större utrymme.

Ulf Landström, Högskolan i Gävle, ska undersöka hur förskolepersonalens stressnivå påverkas av olika arbetsmiljöfaktorer. Personal från sex förskolor i Umeå kommer att ingå i studien.

Giorgio Grossi, Stressforskningsinstitutet ska studera hur effektiv metoden med motiverade samtal är när det gäller att minska egen stress för personal inom socialtjänsten.

Ulrica von Thiele Schwarz, Karolinska Institutet och Stockholms universitet ska undersöka om teamarbete påverkar effektivitet och kvalitet i vården, patientens vårdupplevelse och arbetsmiljön. 400 patienter och ett hundratal personal på akutmottagningen vid Akademiska sjukhuset i Uppsala ingår i studien.

ina Forsberg Kankkunen, Stockholms universitet ska undersöka hur överorganisatorisk styrning påverkar chefers förutsättningar att skapa en god arbetsmiljö. Jämförelser görs mellan två kvinnodominerade omsorgs- och två mansdominerade tekniska kommunala verksamheter i fyra kommuner.

Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.