5 tips om verksamhetsmål: ”Alltför ofta duger målen inte”

Ledningssystem När det kommer till verksamhetsmål har revisorn Lars Björkeström skrivit fler avvikelserapporter än han kan räkna. Här är grejerna du ska tänka på för att ha dugliga mål.

5 tips om verksamhetsmål: ”Alltför ofta duger målen inte”
Enligt revisorn Lars Björkeström är det många organisationer som inte har dugliga verksamhetsmål.
Lars Björkeström.

Lars Björkeström är revisionsledare på Qvalify med fokus på ISO 45001, ISO 9001 och ISO 14001. Tidigare har han arbetat som kvalitets- och miljökonsult, samt haft ledande befattningar inom arbetsmiljö-, kvalitets- och miljöområdet inom kemi-, vindkrafts- och byggbranschen. Enligt Lars björkeström själv krävs det ibland ”jobbiga” personer som honom för att organisationer ska inse att deras mål inte duger. Otaligt många gånger har han skrivit avvikelserapporter som handlar om just mål.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.

– Det är inte lätt att sätta mål. Nycertifierade organisationer brukar vara kreativa och engagerade, men engagemanget tenderar att svikta efter ett tag, kanske av bekvämlighet, säger han.

Det finns inget som är rätt eller fel när det kommer till verksamhetsmål, men här kommer några av Lars Björkeströms tips för att upprätthålla dugliga mål:

  1. Fastna inte i samma mål år efter år. Mål som har uppnåtts för längesedan är inte längre kopplade till verksamhetens utmaningar. Om du exempelvis haft som mål att uppnå bra kundnöjdhetsindex och du gör det, våga gå vidare. Risken är annars att organisationens prestanda inte ökar.
  2. Utmana dig själv. Plocka inte bara lågt hängande frukt, även om det också är bra att ha enkla, kortsiktiga mål.
  3. Måste finnas röd tråd. Ofta märker Lars Björkeström att målen lever sitt eget liv, det vill säga att de inte hänger ihop med visioner, strategier och policys.
  4. Skilj på verksamhetsmål och processresultat. Ett exempel Lars björkeström nämner är sjukskrivningstal. Mål handlar om förbättringar, men att hålla låga sjukskrivningstal är inte en förbättring. Där handlar det snarare om att bevaka processen.
  5. Gå tillbaka till standarden och färska upp minnet gällande målkrav.

Smarta mål

Lars Björkeström rekommenderar SMARTa mål, alltså mål som är specifika, mätbara, accepterade, realistiska och tidsbundna.

  • Specifikt. Tydligt och avgränsat. Om organisationen exempelvis har som mål att utföra fler resor med tåg, hur stor andel?
  • Mätbart. Denna del kan vara svår, men försök var mer konkret. Risken är annars att man inte vet vad man uppnår med sitt arbete.
  • Accepterat. I den bästa av världar ska alla medarbetare veta om vilka mål som finns och hur de ska bidra för att uppnå målet.
  • Realistiskt. Målet ska vara möjligt, men också utmanande.
  • Tidsbundet. Hjälper uppföljningsarbetet och hindrar folk från att tappa fokus.

Smarta mål ska också komma med en handlingsplan. Där har Lars Björkeström lagt märke till en detalj som alltför ofta glöms bort.

– Resurser! Vilka resurser kommer att krävas för att uppnå verksamhetsmålet? Det kommer att kräva tid och pengar, men hur mycket? Konsekvensen är att man inte har avsatt tid eller budget. Då blir det svårt att uppnå målet, säger Lars Björkeström.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Utbildnings-tv

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.