Ägarskapet är nyckeln till förändring

Förändringsarbete Att införa ett nytt it-stöd handlar om mycket mer än teknik. Den mänskliga drivkraften är avgörande för att lyckas. Denna bok visar hur du kan få medarbetarna att ta makten över förändringen.

Ägarskapet är nyckeln till förändring

Baserat på sina erfarenheter som förändringsledare i över 100 it-relaterade projekt, har Centigo identifierat 11 framgångsfaktorer som är avgörande i ett förändringsprojekt – tar du inte hänsyn till dessa är risken stor att förändringen misslyckas.

Detta är utgångspunkten i boken Change, en liten bok om ett stort ämne.

Författarna konstaterar att det är den mänskliga drivkraften som gör skillnad. Människor som vill någonting kan åstadkomma underverk och det omvända gäller för människor som inte vill, de kan direkt motverka. Därför är det viktigaste i ett förändringsarbete att skapa en kultur där individerna tar ägarskap för den egna förändringen och det egna bidraget till förändringen.

Detta beskrivs genom modellen Effektdriven förändringsledning. Nyckeln är att lägga fokus på hur och varför, så att förändringen leder till önskad effekt.

Boken ger en praktisk och handfast beskrivning av den process, från början till slut, som krävs för att implementera en systemlösning. Metoderna och förhållningssätten är dock till stor del tillämpbara även vid andra typer av verksamhetsförändringar.

Boken är skriven av åtta medarbetare på Centigo, Frida Beutelrock, Anna Orbe, Emma Svedenstedt, Julia Grunewald, Lars Jacobi, Marianne Ljungberg, Sara Emilsson, Åsa Johnson och är utgiven på Vulkan.

Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.