Bryt vanan genom en ovanlig vardag

Företagskultur Små förändringar kan leda in på nya oväntade vägar. Det kan handla om att skapa udda gruppsammansättningar eller att bryta invanda mönster i vardagen. Det här är en oväntat uppfriskande bok om att skapa en tillvaro på arbetsplatsen där kreativitet och innovation kan frodas, enligt KM:s recensent Simon Hall.

Bryt vanan genom en ovanlig vardag

I boken Beyond Measure – The Big Impact Of Small Changes, behandlar Margaret Heffernan frågor som ligger långt ifrån det traditionella ledarskapet, långt ifrån strukturer och standarder, och långt ifrån ramar och verktyg. Hon pratar om det vardagliga, hur man skapar en tillvaro på arbetsplatsen, och även i livet i övrigt, där kreativitet och innovation kan frodas.

Margaret Heffernan skriver om att bryta sociala barriärer, och det kan bara ske genom att utmana invanda och ofta förlegade beteenden och koncept. Den hierarkiska organisationen är ett exempel där förutbestämt ansvar och ägarskap för uppgifter i många fall hämmar nytänkande och faktabaserade beslut. Ett annat exempel är den urkopplade organisationen, den som är uppdelad i så kallade silos, där graden av interaktion mellan enheter och avdelningar ofta är låg.

Båda fallen kan övervinnas med att bygga vad Margaret Heffernan kallar för det organisatoriska sociala kapitalet; att skapa tillit och anknytning till varandra, mellan funktioner och roller. På så sätt skapas en respekt för varje individ, där en konflikt blir en konstruktiv övning som skapar öppningar för handling och samarbete.

Det sociala kapitalet är än viktigare inom den egna avdelningen eller arbetsgruppen. Gruppdynamik är ett återkommande tema där både gruppens sammansättning och dess traditionella sociala normer belyses. Margaret Heffernan diskuterar diversitet inom grupper, där olika kompetenser samlas för att attackera problemen från olika perspektiv.

I ett exempel bjöds en grafisk designer in till ett projekt som handlade om något helt annat än grafisk design, bara för att få in ett opartiskt och nytt perspektiv. I ett annat var städaren inbjuden till ett möte för att ge sin bild av något problem som egentligen låg långt ifrån städets arbetsuppgifter.

Det räcker dock inte med en originell sammansättning gruppmedlemmar, menar Margaret Heffernan. Även formen för möten och diskussioner behandlas i boken, där hierarkier även här behöver förtryckas genom något så enkelt som att lyssna på och värdera varandras inspel och åsikter, behandla alla med respekt, vara tyst när det är läge för att vara tyst och prata när det är läge för att prata. Det skapar en känsla av samhörighet, likvärdighet och organisatorisk helhet, sociala barriärer bryts och innovativa miljöer kan slå rot. Mycket handlar egentligen bara om grundläggande hyfs och anständighet, saker vi redan borde leva efter. Det är lite tänkvärt faktiskt.

Balans är ett ord som inte används men som genomsyrar hela boken. Balans mellan att slappna av och att fokusera, mellan vardagen och arbetslivet, och balans i själen. Stor vikt läggs på självklara företeelser som avkoppling, sömn och tystnad, vars betydelse för välbefinnande kanske glöms av eller åsidosätts i det höga tempo som dagens samhälle skapat.

Det är inte på något sätt några revolutionerande koncept som tas upp i boken, utan det är det mänskligt grundläggande, och i vissa fall bortglömda, som lyfts fram. Och det görs på ett bekant och lättbegripligt sätt, ibland med stöd av akademin, ibland med en trevlig anekdot, och ibland ur Margarets egna erfarenheter från en lång karriär som ledare och kulturbyggare inom näringslivet. Det är ”back to basics”, och det är oväntat uppfriskande.


Simon HallSimon Hall är konsult på C2 Management. Är i grunden civilingenjör i maskinteknik med inriktning produktionsledning från Chalmers tekniska högskola.

Fakta

Plus och minus

+ Idérik och inspirerande

+ Applicerbar på jobbet såväl som utanför

– Emellanåt svårt att hålla reda på alla personer och bolag


Fakta

Beyond Measure – The big impact of small changes

Författare: Margaret Heffernan

Förlag: TED Books (Simon & Schuster)

ISBN: 978-1-4711-4187-4

Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.