Agila arbetssätt succé i Karlstad kommun

Förbättringsarbete I ett alltmer komplext samhälle växer behovet av agila arbetsprocesser. Enligt IT-chefen Lars-Göran Sundgren har en agil organisation med gränsöverskridande samarbete lyft Karlstad kommuns IT-avdelning till nya nivåer.

Agila arbetssätt succé i Karlstad kommun
Foto: StockAdobe

För två år sedan började IT-avdelningen i Karlstad kommun att röra sig bort från traditionella arbetssätt mot mer agila processer. I dag skapar varje verksamhet digitaliseringsplaner med stöd av vad kommunen kallar kundansvariga. Dessa utgör grunden i att planera och prioritera Karlstads it-leveranser. Huvudsyftet var att skapa en bättre styrning, och enligt IT-chefen Lars Göran Sundgren har de positiva effekterna varit flera.

Lars-Göran Sundgren.

Vilka är de största vinsterna – internt och externt – med den här typen av arbetssätt?

– Internt får vi inom IT-avdelningen en större samsyn på vad som är vår totala leverans. Vi ökar kommunikationen mellan våra team och kan snabbare hantera förändringar. Externt så arbetar vi på liknande sätt som våra leverantörer. När vi jobbar på liknande sätt med allt från kravhantering till leveranser så minskar ledtiden samt ökar kvalitén i våra leveranser.

Vilka utmaningar har du identifierat?

– Att ställa om arbetssätt handlar om att förändra en kultur. Här kommer vi alltid att ha utmaningar. Man har ett sätt man är trygg i vet sin roll i. Att då ställa om till ett nytt sätt att planera och genomföra leveranser kan bli en mental utmaning. För att lyckas måste alla ha samma målbild/strävan samtidigt som vi får ge det tid och inte vara rädda för att göra fel.

Fakta

Fakta: Agila arbetssätt

Det agila arbetssättet kan förklaras som en process där man arbetar med delleveranser i korta iterativa cykler där man gör prototyper, testar, analyserar och förbättrar dem istället för att, som inom mer traditionella projekt, göra en stor slutleverans i slutet av projektet. Agila arbetssätt kräver ofta förståelse för alla funktioner inom en organisation.

Tror du att agila arbetssätt kommer sprida sig till fler delar av samhället?

– Jag är fullt övertygad om det. Vi lever i en omgivning som snabbt och ständigt förändras på olika sätt. Då måste vi ändra vårt sätt att arbete med kortare cykler och kortare väg till förändringar för att nå ett slutmål. Våra medarbetare vill också se snabbare resultat av sitt arbete. Därför är mindre och snabbare delleveranser bättre än en avlägsen stor leverans.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Utbildnings-tv

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.