Anpassad standard underlättar kvalitetsarbetet

Ledningssystem Patientsäkerhet, risker och kliniska processer. Standarden SS-EN 15224 sätter tydligare fokus på utmaningarna inom hälso- och sjukvården. Snart är den även klar för ackreditering och certifiering.

Anpassad standard underlättar kvalitetsarbetet

Tanken med SS-EN 15224 är att underlätta arbetet med kvalitetsledning inom hälso- och sjukvården. Standarden bygger på Iso 9001 och använder samma struktur, men sätter tydligare fokus på de utmaningar som områden som hälso- och sjukvården arbetar med.

MargarethaL

– Det är ett bra verktyg för att säkerställa att man uppfyller Socialstyrelsens föreskrifter om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete, säger Margaretha Lindblom, revisor på SFK Certifiering.

Patientsäkerhet i fokus

Margaretha Lindblom konstaterar att det finns fördelar med att använda SS-EN 15224 jämfört med Iso 9001, inte bara för att språket är mer anpassat för den terminologi som används inom hälso- och sjukvården, utan också för att den anpassats mer efter sjukvårdens verksamhet där patient, till exempel, har en annan innebörd än kund.

– Det är inte alltid lätt att använda kundbegreppet inom sjukvården. Patienter är i ett mer utsatt läge, det finns flera olika orsaker till varför de uppsöker vården och dessutom finns det anhöriga kring patienten, med sina speciella behov och förväntningar.

Patientsäkerhet, kliniska processer och riskanalys är områden som får större uppmärksamhet i SS-EN 15224.

– Hälso- och sjukvården är en bransch som har ett stort operativt fokus och där 100-tals kliniska processer ska samsas i samma ledningssystem. SS-EN 15224 ger metoder och verktyg att följa upp verksamheten så att man ser helheten och kan utveckla förbättringsarbetet, inte bara i enskilda processer utan med fokus på patienterna, säger Margaretha Lindblom.

Ackreditering inom kort

Det är även möjligt att certifiera ledningssystemet mot SS-EN 15224, men eftersom reglerna kring ackrediteringen inte är klara, så är inget certifieringsorgan ackrediterat för genomföra en sådan certifiering ännu. Enligt Swedac ska arbetet med regelverket vara färdigt 1 april 2014.

– Vi för en kontinuerlig dialog med Swedac kring vår kommande ackreditering för 15224, och förbereder så mycket som möjligt för att vara färdiga när regelverket är klart hos Swedac säger Margaretha Lindblom.

Fakta:  SS-EN 15224

Ledningssystem för kvalitet i hälso- och sjukvården, med krav baserade på Iso 9001:2008. Finns som svensk och europeisk standard. Läs mer här.

Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.