Akademiska prisas för lyckad satsning på diabetesvård

Förbättringsarbete Diabetesvården på Akademiska sjukhuset belönas för sitt systematiska kvalitetsarbete att förbättra vården av patienter med diabetes.

Hösten 2012 etablerades ett Center of excellence på Akademiska inom typ 1-diabetes med målet att förbättra och förenkla patienternas möte med vården. Diabetesvården har dessutom varit ett av tre pilotområden inom sjukhusets satsning på värdebaserad vård, där syftet är att sätta ännu mer fokus på kvaliteten och mer se till helheten för varje patient, istället för att lägga fokus på enskilda åtgärder som kontroll av blodsocker- och blodfettsvärden samt blodtryck.

Arbetet har gett resultat. Bland annat har patienter med typ 1-diabetes fått betydligt bättre blodsockerkontroll.

– Vi är väldigt glada över utmärkelsen som är ett kvitto på att våra ansträngningar för att höja kvaliteten haft effekt. Antalet patienter med typ 1-diabetes ökar för varje år. I fjol vårdades närmare 1 400 patienter på sjukhuset, säger överläkare Jarl Hellman, kvalitetsansvarig inom diabetesvården för vuxna.

I kvalitetsprojektet har man analyserat styrkor och svagheter, en så kallad SWOT-analys, och därefter föreslagit åtgärder. En bidragande orsak till framstegen är, enligt Jarl Hellman, samarbetet mellan många olika yrkesgrupper: läkare, sjuksköterskor, undersköterskor, sekreterare, psykologer, dietister, sjukgymnaster och kuratorer.

– Nu tar vi ytterligare ett steg i kvalitetsarbetet. Alla patienter med typ 1-diabetes ska minst en gång om året fylla i ett formulär där de skattar sin livskvalitet i förhållande till hur den hade varit utan sjukdomen. Genom att följa patienterna över tid kan vi lättare ringa in hur patienterna egentligen mår och vid behov sätta in extra stöd, till exempel tätare återbesök, dagsjukvård och/eller kontakt med kurator eller diabetespsykolog, säger Jarl Hellman.

Detta är fjärde gången som Svensk förening för diabetologi delar ut kvalitetspriset i samarbete med Nationella diabetesregistret.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Profilen

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.