Arbetsgivarna med de bästa arbetsvillkoren

Arbetsgivarvarumärke Varje år presenterar Nyckeltalsinstitutet de arbetsgivare som har bäst arbetsvillkor i landet sett till attraktivitet, jämställdhet och hälsa. Här är hela listan.

Arbetsgivarna med de bästa arbetsvillkoren
Resultatet har genererats från en databas med information om drygt 600 000 medarbetares arbetsvillkor. Bold Stock Adobe.

Resultatet har genererats från en databas med information om drygt 600 000 medarbetares faktiska arbetsvillkor, från cirka 350 företag och organisationer.

Kartläggningen baseras på faktiska arbetsvillkor och kvantitativ data.

Tina Ekström,vd.

– De organisationer som ligger i topp erbjuder sina medarbetare bra arbetsvillkor och följer löpande upp sina HR-nyckeltal. Att mäta ser vi som en nyckel för att skapa förståelse för medarbetarnas villkor och en förutsättning för att kunna driva framgångsrika medarbetarteam, säger Tina Ekström, vd på Nyckeltalsinstitutet.

Baserade på arbetsvillkor

Resultatet baseras på insamlad statistik från 2019 där drygt 600 000 medarbetares faktiska arbetsvillkor, från cirka 350 företag och organisationer kartlagts. De listade organisationerna har uppnått högst resultat i sin bransch i respektive index.

Kategorin Attraktiv arbetsgivarindex baseras på faktorer som bland annat tillsvidareanställningar, lika chefskarriär, gruppstorlek, kompetensutveckling, övertid och sjukfrånvaro. Jämställdhetsindex baseras på faktorer som lika arbetsvillkor för män och kvinnor som t.ex. lön, ledningsgrupp, föräldraskap, deltid och visstidsanställning.

Hälsoindex baseras bland annat på faktorerna frisktal, rehabresultat, sjukfrånvaro, friskvård och arbetsmiljöarbete.

Arbetsgivarna med bäst arbetsvillkor i sin bransch:

Bygg:

Mest Jämställda Arbetsvillkor: HSB Bostad

Bäst Hälsoindex: Peab AB

El/energi

Mest Attraktiva Arbetsgivare:

Svenska Kraftnät

Fastighet

Mest Attraktiva Arbetsgivare: Jernhusen AB

Mest Jämställda Arbetsvillkor: HSB Stockholm

Finans/Försäkring

Mest Attraktiva Arbetsgivare:

Länsförsäkringar Västernorrland

Mest Jämställda Arbetsvillkor: Folksam

Bäst Hälsoindex: Bankgirot

IT/Telekom

Mest Jämställda Arbetsvillkor: Agero Kommunförvaltning

Mest Jämställda Arbetsvillkor: Exploateringskontoret Stockholm

Region

Mest Attraktiva Arbetsgivare: Trafikförvaltningen, Region Stockholm

Mest Jämställda Arbetsvillkor: Trafikförvaltningen, Region Stockholm

Statliga

Mest Attraktiva Arbetsgivare: Kemikalieinspektionen

Mest Jämställda Arbetsvillkor: Svenska ESF-rådet

Vatten/Avfall/Återvinning

Mest Attraktiva Arbetsgivare: Nacka Vatten och Avfall

Stadsdelsförvaltning

Mest Jämställda Arbetsvillkor: Stadsdelsförvaltning Majorna-Linné

Universitet/Högskola

Mest Jämställda Arbetsvillkor: Högskolan i Borås

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Utbildnings-tv

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.