Företag med äldre överlever längre

Arbetsliv Äldre får en allt viktigare roll för att klara näringslivets behov av kompetent arbetskraft. Företag med högre andel äldre medarbetare i personalstyrkan samt äldre chefer har också större chanser till överlevnad, framgår av en ny studie från Internationella Handelshögskolan i Jönköping.

Företag med äldre överlever längre
Företag med äldre chefer har större överlevnadschanser. Foto: Stock Adobe.

Bakgrunden till studien är den demografiska utveckling som pågår i västvärlden. Befolkningen blir allt äldre, vilket även påverkar ålderssammansättningen på personalen i företag och organisationer.

Samtidigt har flera tidigare studier pekat på den åldersdiskriminering som förekommer inom näringslivet. Personer över 50 – 55 år sållas bort i rekryteringsprocesser och har svårigheter att få nytt jobb.

Ålderssammansättningens betydelse

I den nu aktuella studien har nationalekonomerna Mikaela Backman och Charlie Karlsson, som är verksamma vid Internationella Handelshögskolan i Jönköping, undersökt hur personalens ålderssammansättning påverkar överlevnaden i svenska bolag.

Studien bygger på uppgifter från Statistiska Centralbyrån om 350 000 företag – allt från små enmansföretag till stora bolag – mellan 2004 och 2015, där man kopplat data om enskilda sysselsatta till företagen.

– Den forskning som gjorts tidigare visar att företag som drivs av äldre entreprenörer har lägre tillväxttakt. Men vi ville gå ett steg vidare och även undersöka företagens överlevnadschanser, säger Mikaela Backman.

Större överlevnadschanser

Slutsatsen i studien, som publicerats i vetenskapstidskriften The Journal of the Economics of Ageing, är att företag med en större andel äldre medarbetare – 50 år och uppåt – i personalstyrkan har större chanser till överlevnad än andra.

– En förklaring kan vara att de yngre och äldre medarbetarna kompletterar varandra väl. De yngre kommer in med energi och nya idéer samtidigt som de äldre bidrar med sina kunskaper och erfarenheter, säger Mikaela Backman.

Studien visar också att åldern på cheferna har betydelse för företagens utveckling. Företag med äldre chefer har större överlevnadschanser.

– Det gäller särskilt i mindre bolag, där de äldre cheferna tycks ha störst inverkan på resultatet och företagens överlevnad, konstaterar Mikaela Backman.

Stabila branscher

Men det kan också finnas andra förklaringar till den positiva utvecklingen än åldersstrukturen i chefsledet, menar forskarna.

– Det kan vara så att de äldre cheferna återfinns inom vissa specifika branscher, som är mer stabila till sin struktur. Det kan ske en så kallad självselektering, vilket innebär att äldre chefer i högre grad är verksamma i sektorer och företag som är mindre riskvilliga och därför överlever längre, säger Mikaela Backman.

Mikaela Backman ska nu fortsätta forska om äldre i arbetslivet, bland annat om äldre chefer och entreprenörer har en benägenhet att också anställa äldre medarbetare.

– Med tanke på att företagen är beroende av arbetskraft samtidigt som befolkningen blir allt äldre känns det angeläget att studera hur ålderssammansättningen påverkar företagen, förklarar hon.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Utbildnings-tv

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.