Arbetsglädje och prestation hand i hand

Förbättringsarbete Svenska arbetsplatser behöver förbättra sin prestationskultur. Det visar Ennovas årliga undersökning om arbetsglädje.

Undersökningen EEI har för första gången undersökt prestationskulturen i de 28 länder där den genomförs. Medarbetarnas uppfattning av kulturen mäts i sex dimensioner och Sverige ligger i nivå med det globala genomsnittet. När det handlar om värderingar på arbetsplatsen, som vägledningen och möjlighet att påverka sin vardag, ligger Sverige över. Även mål, förväntningar och fokus ligger högt men uppföljning av prestation ligger under snittet. När det gäller erkännande och konsekvens ligger Sverige riktigt lågt, så många som sex av tio medarbetare säger att en dålig prestation inte åtgärdas.

Årets undersökning visar också att fyra av tio medarbetare i Sverige ser kritiskt på ledarkompetensen hos den närmaste chefen, inte minst när det gäller att skapa en prestationskultur. De som är kritiska till sin chef ger prestationskulturen nästan hälften så låga poäng som de som uppskattar sin chef.

Globalt sett är gapet mellan arbetsglädje och prestationskultur stort i Skandinavien.

– Svenska företag kan mycket väl bygga upp en stark prestationskultur utan att det dränerar medarbetarnas arbetsglädje. Tvärtom så trivs medarbetare i en kultur med fokus på prestationer. Det gäller därför att utveckla ledarkompetensen hos cheferna så att de kan införa en fungerande prestationskultur, säger Agneta Saxeby, ansvarig för undersökningen på Ennova.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Utbildnings-tv

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.