Kundnöjdhetskrav och larmfunktion för bättre kvalitet

Förbättringsarbete En larmfunktion dit välfärdsföretag och branschorganisationer rapporterar sina kvalitetsbrister och resultatkrav kopplade till kvalitet och kundnöjdhet i offentlig upphandling. Det föreslår Svenskt Näringslivs expertgrupp för kvaltet i välfärden i sin slutrapport.

Kundnöjdhetskrav och larmfunktion för bättre kvalitet

Våren 2012 tillsatte Svenskt Näringslivs styrelse en oberoende expertgrupp med forskare och företagsledare från både industri och från välfärdsföretag inom vård och skola. Syftet var att undersöka hur kvaliteten i välfärden kan öka.

Expertgruppens rekommendationer är att branschen utvecklar en etisk plattform för självsanering och att det inrättas en whisteblower-funktion dit anställda i väldfärdsföretag kan vända sig om de upptäcker kvalitetsbrister. De rekommenderar också att företagen verkar för att resultat och processer systematiskt mäts och följs upp och att de tar fram branschstandarder med offentliga aktörer och förbättrar informationen till allmänheten. Slutrapporten pekar även på att företagen bör ta fram riktlinjer för kvalitetsredovisning och ökar öppenheten i den ekonomiska redovisningen.

Enligt expertgruppen behövs insatser från både det offentliga, stat, kommuner och landsting, från välfärdsföretagen själva och tillsammans med branschorganisationerna Friskolornas riksförbund och Vårdföretagarna. Därför rekommenderar rapporten att staten inför ett starkare konsumentskydd och att stat, branschorganisationer och Sveriges kommuner och landsting, SKL, skapar oberoende nationella sajter på internet med kvalitetsinformation och jämförelser till allmänheten. Men också att man i offentlig upphandling fokuserar på resultatkrav kopplade till kvalitet och kundnöjdhet, skriver Svenskt Näringsliv.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Profilen

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.