Årets bästa Qualisskolor utsedda

Det blev dubbelt upp för Helsingborg när både förskolan och skolan i Ringtorp vann Q-Steps kvalitetsutmärkelse.

Årets bästa Qualisskolor utsedda

Båda verksamheterna blev i april certifierade och fick den högsta poängen av samtliga förskolor och skolor som granskats under läsåret. Q-Steps kvalitetssäkring mäter kvalitet i sju steg, och båda verksamheterna har nått upp till steg fem, sex, eller sju i samtliga kategorier.

Trygghet och trivsel genomsyrar Ringtorpsskolan. Dessutom har de en öppen och strategisk kommunikation såväl internt som externt.

– Vi är glada och stolta över att skolan, mycket tack vare engagerade och ambitiösa pedagoger som skapar en öppen kommunikation på alla nivåer, har bibehållit och förbättrat den höga kvaliteten sedan 2007 då vi granskades första gången och även då blev bästa Qualisskola, säger Helena Rosenlöf rektor för Ringstorpsskolan.

Förskolan uppmärksammas bland annat för sitt engagemang, genomtänkta organisation och goda ledarskap i alla led.

– Det känns oerhört positivt att den öppenhet och att det lärande som sker på förskolan är så synligt. Det är tillsammans som vi har utvecklat förskolan: barn, föräldrar, personal och ledning. Helena och jag känner att våra gemensamma visioner för utveckling av förskola-skola bidrar till en röd tråd i verksamheten, berättar Marie Andersson, förskolechef för Ringstorps förskola.

Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.