Årets nytänkare får Guldskalpellen

Medarbetarna i projektet Vårdprevention i Landstinget i Jönköpings län har utsetts till vinnare av Guldskalpellen 2008 för sitt arbete med att fånga upp äldre patienter som riskerar undernäring, fallskador och trycksår. Visionen är ”noll trycksår, undernäring eller fall i vården” och omfattar alla patienter som är 70 år och äldre som skrivs in på sjukhus eller i hemsjukvård. Alla patienter ska, oavsett diagnos, riskbedömas inom en viss tid. Hittills har 17 000 patienter riskbedömts och landstinget beräknar att det systematiska vårdpreventiva arbetet kan spara 175 miljoner kronor per år i minskade slutenvårdskostnader. Därtill kommer minskade kostnader inom hemsjukvård och kommunal verksamhet.

Priset delas ut den 14 maj då också fyra hederspristagare presenteras. Bakom utmärkelsen står tidningen Dagens Medicin som på detta sätt vill uppmärksamma förnyare inom hälso- och sjukvården.

Juryns motivering:

”Vinnarna av Guldskalpellen 2008 har med stor framgång genomfört ett systematiskt arbete med prevention och riskbedömning riktat mot en särskilt angelägen målgrupp. Vinnarna har konsekvent sett till helheten i vårdkedjan och därvid visat betydande nytänkande både när det gäller resursanvändning och resultatuppföljning. De goda resultaten vittnar om ett projekt som har åstadkommit stor nytta på kort tid.”

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Utbildnings-tv

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.