Balansera motsatser och skapa kreativitet i gruppen

Kreativitet Tidigare har kreativitet setts som en motsats till produktivitet. Men i dag behöver alla organisationer hitta de där idéerna som gör att ni utvecklas och sticker ut i mängden. Här är några saker att tänka på för att skapa förutsättningar för kreativiteten – och lönsamhet.

Balansera motsatser och skapa kreativitet i gruppen
Shutterstock

 

Definiera utan att formalisera

Skapa en tydlig bild av vad kreativitet har för betydelse hos er så att hela organisationen vet att det är viktigt. Rikta också kreativiteten mot det som skapar fördelar för er verksamhet och för kunderna. Skaffa en gemensam bild av vad kreativitet är för er och hur det kan skilja ut er från andra företag. Men se upp för att formalisera processen så mycket att den tar död på kreativiteten.

Ta inte över

Om du som ledare ska vara med i idéskedet, agera som en gruppmedlem, inte ledare. Akta dig för att ta över diskussionerna eller att tvinga igenom dina egna uppfattningar när du känner att ni inte kommer någon vart eller om du blir stressad inför en deadline. Det skapar bara självcensur i gruppen och en känsla av att du sitter på alla svar.

Balansera konstnärlighet och affärsmässighet

Det finns ett spektrum från kreativa idéer till idéer för att förbättra lönsamheten. Att bara tänka kreativt kommer inte att ge er nya intäkter men att bara tänka på lönsamhet kommer inte att ta er framåt.

Olika människor dras olika lätt mot en av de här ändarna av spektrumet. Hjälp alla att kliva utanför sina invanda tankebanor, att röra sig mot mitten och att ta in båda delarna.

Ge utrymme för både samarbete och individualitet

Tänk på att både individen och gruppen är viktig i skapandet av nya idéer. Ge individuell uppskattning när någon kommer med en bra idé, men skapa inte divor. Odla en kultur där idéer och kreativitet ses som en gemensam uppgift, något vi bidrar med för att det är bra för oss tillsammans. Bygg vidare på varandras idéer tillsammans.

Det skapar också den trygghet i gruppen som gör att människor vågar komma med udda idéer utan att riskera att de döms ut.

Ge struktur och frihet

Kreativitet är i grunden ostrukturerad. Ändå behövs riktlinjer för att det ska fungera bra. Sätt mål och tidsramar, avsätt tid för kreativitet och tillfällen att vara kreativ tillsammans och låt gruppen vara kreativ. Få strukturer, verktyg och processer på plats och släpp sedan loss teamet.

Källa: Harvard Business Review

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.