Ökat engagemang tar er till de resultat ni vill ha

Ledarskap Företag med högt engagemang överglänser andra i tillväxttakt, lönsamhet och låg sjukfrånvaro. Här tipsar experterna Thomas Dimming och Claudia Lindström om hur ni kan öka engagemanget, för att nå dit ni vill.

Ökat engagemang tar er till de resultat ni vill ha
Karin Thorsell

De 25 procent av företagen som har högst engagemang har tre gånger så hög tillväxttakt, 20-25 procent högre lönsamhet och hälften så stor sjukfrånvaro som de 25 procent av företagen som har lägst engagemang. Det visar undersökningar som Gallup har gjort.

– Det är inga små siffror. Engagemangsnivån har en stark koppling till prestationer, säger Thomas Dimming.

Medarbetarna har förmågor att utföra sitt jobb, men de behöver lust och engagemang att vilja använda de förmågorna för att lyckas med resultatmålen.

Engagemang leder till resultat

Han och Claudia Lindström på Humagic arbetar med engagemang kopplat till målstyrning. Utifrån vad företag vill uppnå – ökad lönsamhet, omsättning eller kundnöjdhet – krävs olika prestationer och för att prestera krävs alltså engagemang, att medarbetarna vill bidra.

Det som ökar engagemanget kan sammanfattas i tre delar:

Roligt och stimulerande

Det viktigaste för att öka engagemanget är att ha roligt. Det som får oss att känna att jobbet är roligt är att

  • arbetsuppgifterna är i linje med förmågan.
  • ha känslan av handlingsfrihet.
  • det är en positiv miljö.
  • man får experimentera.
  • människor litar på en.
  • man får jobba med saker man är bra på. Måste man göra arbetsuppgifter som man inte tycker om drar det ner engagemanget. Det kan till och med göra att det man tycker är roligt blir tråkigare.

Ett tips för att komma åt vad medarbetaren tycker är roligt är att göra ett tankeexperiment. ”Om du fick lägre lön i utbyte mot att bara ha arbetsuppgifter du tycker är roliga, vad skulle du göra då?”

– Det handlar om att vara i ett filosofiskt resonemang. Att få fram vad som på riktigt driver mig. Om man gör det här med hela teamet kan man skifta arbetsuppgifter. Det kan vara mer värdeskapande att göra det man är bra på och tycker är roligt, säger Claudia Lindström.

Motiverande

Det näst viktigaste för att skapa motivation är att känna att vi skapar något meningsfullt.

– Det kan vara att ”Världen blir bättre” eller ”Jag gör det här för dig”. Det motiverande kan vara hela vägen från det stora till det lilla. Det här behöver bekräftas. Vi behöver se att det vi gör leder till det som känns meningsfullt, säger Thomas Dimming.

Ett sätt att omsätta det i praktiken kan vara att bestämma ett antal beteenden som leder till det resultat vi vill ha och att skriva de sakerna på postit-lappar. När medarbetaren gjort det som krävs tas lappen bort. Det här gör att vi styr mot de beteenden vi behöver för att nå resultat.

Utvecklande

Den tredje faktorn som skapar engagemang är att arbetsuppgifterna är utvecklande, att vi lär oss av dem och att de blir steg på vägen mot att göra det vi vill göra sedan. Människor är beredda att göra uppgifter som gör att de om ett år kan jobba med andra saker.

Ett sätt att stödja utveckling är att sätta poäng på det som håller oss i utveckling och att sedan summera hur många poäng vi samlat under till exempel en vecka. Det kan handla om allt möjligt – att läsa en bok, gå parallellt med någon på jobbet, göra ett studiebesök eller att gå och träna.

Fokusera på snittet

Som ledare är det lätt att fokusera på dem som presterar bäst eller dem som inte hänger med, men Claudia Lindström och Thomas Dimming ger rådet att ägna sig mest åt genomsnittsmedarbetaren. De som motsvarar genomsnittet för hur medarbetarna på arbetsplatsen presterar.

– Det intressanta är ”Snitte”. Att flytta Snitte ger störst effekt. Ägna er som ledare mest åt dem. De förtjänar tid och energi mest.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Utbildnings-tv

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.