Bättre e-tjänster när användarna får ge synpunkter

Förbättringsarbete Offentliga myndigheter har mycket att vinna på att inkludera användare när e-tjänster utvecklas. Det slås fast i en ny avhandling vid Högskolan i Skövde.

Bättre e-tjänster när användarna får ge synpunkter

E-tjänster används allt mer av offentliga myndigheter för att kommunicera med invånare och företag. Om invånare och företag själva får vara med i processen att ta fram e-tjänster ökar chanserna att de upplevs som bättre och enklare att använda.

– Offentliga myndigheter skulle ha mycket att vinna på att i högre grad inkludera användare vid utvecklingen av e-tjänster. Befintlig forskning inom området indikerar att ju högre graden av användarmedverkan är, desto mer sannolikt är det att slutresultatet blir bra, säger Jesper Holgersson, adjunkt och doktorand i informationssystemsutveckling vid Högskolan i Skövde.

Ett generellt problem med de e-tjänster som utvecklas av offentliga myndigheter idag är att de ofta baseras på interna behov istället för att fokusera på slutanvändarna av e-tjänsterna, det vill säga invånare och företag. Detta resulterar ofta i att de tänkta användarna inte ser något värde i att använda de e-tjänster som erbjuds av offentliga myndigheter och man får en produkt med låg användarfrekvens.

– I min forskning har jag intervjuat både privatpersoner och företag och det visade sig finnas ett relativt stort engagemang hos dessa att bidra till förbättring av e-tjänster.

Jesper Holgerssons doktorsavhandling presenteras i slutet av november. Den riktar sig till offentliga myndigheter och ger konkreta förslag på vägledning vid utveckling av e-tjänster för invånare och företag. Förslagen visar på hur olika varianter av användarmedverkan kan användas och i vilka situationer en viss variant är att föredra framför en annan.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Profilen

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.