Bättre kundservice med europeisk standard

Kunder idag förväntar sig god service i kontakten med företag. Nu finns en europeisk standard för hur man skapar kvalitet i mötet mellan kund och kundkontaktcenter.

Standarden är ett stöd för alla som arbetar med in- eller utgående kundkontakter och finns tillgänglig hos Sis. Den beskriver vad ett kundkontaktcenter behöver arbeta med för att ge kunden bra service och heter SS-EN 15838:2009.

– En gemensam standard innebär ett lyft för våra kundkontaktcenter, som stundtals får en del kritik. En standard i sig är statushöjande och i takt med att företag börjar använda sig av standarden, kommer den generella kvalitetsnivån på kundservicen att öka. Det leder till ökad kundnöjdhet som på sikt kommer att leda till en statushöjning för både kundkontaktcentren och de som arbetar där, säger Tina Wahlroth på Mercuri International.

Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.