Bli en Egonaut

Den tredje och sista boken i Egonaut-serien handlar om tre centrala aspekter av ledarskap i dagens moderna yrkesliv.

Bli en Egonaut

Linus Jonkman, författaren till böckerna med titeln Egonaut, modernt humanistiskt ledarskap, utgår i sin tredje bok ifrån att det finns tre aspekter av ledarskap som går att förbättra. Det handlar om struktur, drivkraft och påfrestningar. Struktur handlar om tekniker för att skapa logik och kvalitet i ett eller flera moment. Drivkraft om konsten att skapa engagemang för sig själv och för andra och om de mekanismer som gör att vi blir handlingskraftiga. Den tredje delen med rubriken Påfrestningar tar upp det faktum att du kommer stöta på konflikter i ditt ledarskap och ger ett antal tekniker för att du ska kunna hantera detta.

Egonaut ges ut av Tuk förlag.

Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.